<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 11 i 16 maja 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli na dwuetapowe webinarium szkoleniowe:

  • część I - wykład: odbyła się na żywo 11 maja,

  • część II: sesja pytań i odpowiedzi. - odbyła się na żywo 16 maja.

Zamawiając szkolenie teraz, otrzymasz dostęp do nagrań z obu części szkolenia.

Prowadzące: Ewa Halska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, prezes OSKKO; Izabela Leśniewska – trener, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO.

W obecnym stanie prawa, działania związane z procesem awansu zawodowego nauczyciela w okresie przejściowym, występującą w trakcie tego procesu oceną pracy lub oceną dorobku zawodowego, której należy dokonać w czasie trwającego ruchu kadrowego związanego z planowaniem nowego roku szkolnego może, stanowić wyzwanie dla dyrektora jednostki oświatowej.

Aby nie zagubić się w gąszczu obowiązujących przepisów i zadań, które nakładają na nas aktualnie obowiązujące przepisy prawa zapraszamy na spotkanie, którego celem jest uporządkowanie działań związanych ze skuteczną realizacją obowiązków dyrektora w tym zakresie.
Spotkanie będzie składało się z dwóch części szkoleniowej oraz sesji pytań i odpowiedzi.Tematyka pierwszej części spotkania:

  • proces awansu zawodowego od nauczyciela początkującego do nauczyciela dyplomowanego w kontekście wymaganych w procedurze zdań dyrektora,

  • wskazanie krok po kroku działań dyrektora w procesie awansu zawodowego ze wskazaniem podobieństw i różnic obowiązujących w okresie przejściowym dla nauczyciela posiadającego akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego,

  • omówienie zadań dyrektora w przypadku skrócenia długości okresu „przepracowania” na stanowisku nauczyciela posiadającego określony stopień awansu zawodowego,

  • omówienie statusu awansu nauczyciela w kontekście projektowanego nowego roku szkolnego i jego zatrudnienia w jednostce oświatowej,

  • syntetyczne omówienie podstaw prawnych decyzji dyrektora szkoły/placówki związanych z ruchem kadrowym,

  • katalog działań dyrektora w kontekście omawianych kwestii,

  • odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania uczestników.

Druga część spotkania skupiła się na odpowiedziach prowadzących na pytania uczestników szkolenia pogrupowanych tematycznie oraz pytaniach zadawanych podczas sesji.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe prezentowane podczas dwóch części spotkania w formie elektronicznej oraz nagrania wideo obu spotkań. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w obu segmentach szkolenia, dostępu do nagrań oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 230.

Czas trwania: 2 h (szkolenie) i 1:45 h (pytania i odpowiedzi).


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl