<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 19 sierpnia 2022.

Stan prawny na 18 sierpnia 2022.

 

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO podczas którego, wobec wielu sygnalizowanych i wprowadzonych zmian prawa, omówimy i uporządkujemy kwestie związane z jego praktycznym stosowaniem w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w prawie oświatowym oraz to, co one oznaczają dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli.

Poruszone będą m.in. zagadnienia:

  • nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,  w tym możliwość wymierzania uczniom dodatkowych kar m.in. za przejawy demoralizacji,

  • zmiany w ustawie Prawo Oświatowe, m.in. określenie sytuacji, w których dyrektorzy organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

  • zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym awans zawodowy,

  • nowelizacja przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. powierzanie stanowiska dyrektora bez konkursu, tworzenie oddziałów międzyszkolnych do nauki dodatkowego języka polskiego, dodatkowe możliwości w zakresie przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych powyżej limitu ½ pensum,

  • zatrudnianie specjalistów wg nowych standardów,

  • edukacja dla bezpieczeństwa – zmiany w przepisach,

  • zmiany w Kodeksie pracy,

  • zmiany w stawkach diet za delegacje krajowe,

  • centralny rejestr umów w szkole.

Uczestnicy otrzymają zestawienie omawianych zmian wraz ze wskazaniem podstaw prawnych.

Prowadzący: Ewa Halska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, prezes OSKKO. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska – trener, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO.

Dostęp do spotkania na żywo zostanie przesłany dzień przed szkoleniem. Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl