Szanowny Panie: Prezesie Rady Ministrów.

Szanowni Państwo: Ministrze Edukacji Narodowej, Ministrze Zdrowia, Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Posłowie, Senatorowie. Samorządowcy. Rodzice, rodziny nauczycieli i opiekunów dzieci. Media.

Z ciężkim sercem, my – dyrektorzy szkół, nauczyciele – liderzy, działacze oświatowi, zwracamy się do Państwa z apelem o obudzenie sumień i wyobraźni, w związku z zapowiedziami rychłego powrotu dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków.

Jako kadra kierownicza oświaty, ludzie kształceni w duchu planowego działania, przewidywania zagrożeń dla naszych podopiecznych, specjaliści przygotowani na sytuacje kryzysowe, z niepokojem dowiadujemy się, że miliony polskich dzieci mogą wkrótce stać się uczestnikami ryzykownego eksperymentu – złamania izolacji społecznej, związanej z epidemią COVID-19.

Prosimy wszystkich, od których zależy taka decyzja, o rozważenie jej uwarunkowań. Zadajemy publicznie pytania, jakie w takiej sytuacji powinien sobie zadać człowiek odpowiedzialny za zdrowie i życie uczniów, podopiecznych, ich rodzin i ich opiekunów oraz nauczycieli.

Czy zadaliście sobie Państwo pytania o to, jak:

  • zapewnić separację dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku, wobec ich niezdolności do rozpoznania zagrożeń epidemią?

  • zorganizować pobyt najmłodszych w żłobkach i przedszkolach z uwzględnieniem ochrony osobistej ich i ich opiekunów, izolacji, sterylizacji zabawek, toalet, pożywienia?

  • zorganizować izolację rodziców od obcych dzieci (a tych dzieci od obcych dorosłych) – w szatniach, punktach odbioru dzieci?

  • zdecydować – w ramach jakiejś selekcji – kto zostanie objęty taką opieką?

Czy wiecie Państwo, że zapewnienie standardu opieki nad dziećmi w takiej sytuacji zrównuje żłobek, przedszkole, szkołę z izbą przyjęć szpitala dziecięcego?

Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z – oczywistego dla specjalistów ds., zarządzania oświatą, zagrożenia tym, że pewnego dnia do szkoły/przedszkola/żłobka przyjdzie dziecko z objawami COVID-19? Jakie rady macie dla dyrektora przedszkola/szkoły, gdy przybędą tam rodzice i dowiedzą się, że właśnie zamknięto całą placówkę i ich dzieci są uwięzione wraz z nauczycielami, bez kontaktu z najbliższymi?

Co zrobią wówczas rodzice? Czy planujecie użycie wobec wzburzonych rodzin „środków przymusu bezpośredniego”, aby powstrzymać ich reakcje?

Nauczyciele pytają nas, czy zapewnimy im podstawowe środki BHP – ochronę osobistą, regularne badania na obecność wirusów. Czy powstał plan zapewnienia takiej opieki nad nauczycielami, i – tym samym – nad dziećmi i ich rodzinami? Czy nauczyciele będą regularnie badani?

Psycholodzy zwracają nam uwagę na sytuacje wychowawcze – czy wyobrażacie sobie Państwo kontakt dziecka – w wieku kilku lat - z nauczycielem w masce i przyłbicy?

My – kadra kierownicza – pytamy Państwa o standardy takiej opieki oraz o standardy finansowe jej zapewniania

Szanowni Państwo.

Apelujemy niniejszym do sumień i wyobraźni, o skierowanie wysiłków Państwa na  wsparcie rodzin w taki sposób, aby mogły uzyskać środki na opiekę nad dziećmi w domach rodzinnych.

Jesteśmy świadomi ryzyka wznowienia epidemii, a co za tym idzie, z całą odpowiedzialnością za zdrowie i życie dzieci oraz dorosłych odradzamy podejmowania tak karkołomnego eksperymentu społecznego.

Stoimy na stanowisku, że dzieci powinny wrócić do żłobków, przedszkoli i szkół najszybciej, jak to jest możliwe. Lecz ani o dzień wcześniej.

Podzielamy wspólne marzenie powrotu do normalności sprzed epidemii, lecz nie kosztem zdrowia uczniów i ich rodzin. Wspólnie zdecydujmy mądrze, jak do tego dojść.

Pozostajemy do dyspozycji, z poważaniem:

Ponad 6 000 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zarząd OSKKO