Stanowisko OSKKO ws. projektów ustaw "Prawo oświatowe" i „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”
 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektów ustaw:

 • Ustawa Prawo oświatowe”, projekt z dnia 16 września 2016 r.

 • Ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”, projekt z dnia 16 września 2016 r.

OSKKO, Olsztyn, 15 października 2016 r. www.oskko.edu.pl/stanowisko-ustawa-prawo-oswiatowe/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty[1] (OSKKO) przedstawia stanowisko w sprawie zmian w oświacie wprowadzanych powyższymi ustawami:

 1. Negatywnie oceniamy projekty obu ustaw – ustawy Prawo oświatowe" oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe" w zakresie wprowadzającym zmiany ustroju szkolnego, tj. odejściu od systemu: szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoły ponadgimnazjalne.

Uzasadnienie pkt 1.:

 • Protestujemy przeciw likwidacji ok. 7,5 tysiąca gimnazjów, kształcących na poziomie ponadpodstawowym ok. 1 mln uczniów.
  Lokalny dostęp do edukacji, wyższego niż podstawowy poziomu, jest dla dzieci z terenów wiejskich, dzieci z małych miast przepustką do lepszego życia. Wyrównuje ich szanse na przygotowanie do osiągania dalszych szczebli wykształcenia. Likwidacja gimnazjum w pobliżu oznacza degradację małych miejscowości. Po wykształcenie ponadpodstawowe będzie trzeba wysłać dzieci do większych miast.

 • Zwracamy uwagę na to, że międzynarodowe badania jednoznacznie ukazują polskie piętnastolatki jako jedne z najlepiej wyedukowanych w świecie.
  Protestujemy przeciw nieinformowaniu Polaków o tym. Przeciw tworzeniu złej opinii szkół gimnazjalnych, które niewątpliwie, dzięki latom pracy osiągnęły sukces edukacyjny.

 • Występujemy w obronie bezpiecznej szkoły podstawowej dla dzieci młodszych.  Przestrzegamy przed wprowadzeniem do szkół podstawowych nastolatków.
  Młodzież w wieku gimnazjalnym ma uczęszczać do szkoły jednocześnie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pod koniec lat 90. sytuacja wychowawcza w szkołach była bardzo trudna, zmieniała się młodzież i zmieniały się czasy. Reforma, a co za tym idzie przejście młodzieży do gimnazjów przyniosło zdecydowaną poprawę w szkołach podstawowych.

 • Wskazujemy na to, że zmiany ustroju szkolnego spisują na straty efektywną edukację uczniów obecnych klas 5 i 6;
  będą oni realizować tymczasową (nie istniejącą jeszcze i mającą małe szanse na dobre przygotowanie w tak krótkim czasie) podstawę programową.

 • Jesteśmy przeciw posłaniu uczniów dzisiejszy klas 6, w roku szkolnym 2019/2020 do jednej klasy szkoły średniej z ostatnim rocznikiem likwidowanych gimnazjów.
  To kolejny „koszt społeczny”, naszym zdaniem nie do zaakceptowania.

 • Przestrzegamy przed odebraniem uczniom klas 1. i 2. gimnazjum możliwości nauki ze swoimi nauczycielami do ukończenia szkoły.
  Zacznie się wtedy wymiana kadry pedagogicznej, reorganizacje sieci szkół. Ci uczniowie zapłacą za nieuzasadnione zmiany.

 • Zwracamy uwagę na nieprzygotowanie nauczycieli do zmian. Nie zbudowano najpierw systemu doskonalenia nauczycieli przygotowanego na informowanie nauczycieli o zmianach.
  Pracownicy ośrodków doskonalenia, edukatorzy nic realnie użytecznego o zmianach nie wiedzą, bo resort edukacji nie jest w stanie ich o niczym pewnym powiadomić.  

 • Przestrzegamy: nie ma podstaw programowych dla uczniów nowych szkół.
  To zadanie na lata. Najważniejsze dla kształcenia uczniów i niezwykle wymagające. Przestrzegamy przed traktowaniem takiego zadania w pośpiechu i bez dostatecznych konsultacji.
   

 1. Pozostałe uwagi do ustaw.

Pozostałe uwagi do projektu ustawy "Prawo oświatowe" w zakresie nie dotyczącym zmiany ustroju szkolnego, omówionym w pkt. 1.:

 • Inicjatywa podjęcia działań zmierzających do uporządkowania norm określonych przepisami obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty jest niezbędna. Zachęcamy Rząd do podjęcia takich działań, po uwzględnieniu krytyki projektu zmian ustroju szkolnego, zgłaszanej przez większość gremiów profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem oświatą.

 • Zwracamy uwagę na to, że nowa ustawa porządkująca system oświaty w państwie nie powinna powielać nieczytelnych zapisów oraz powinna eliminować błędne zapisy funkcjonujące w obecnych przepisach ustawy o systemie oświaty. Chętnie wesprzemy naszymi uwagami prace Rządu, zmierzające do stworzenia nowej ustawy.

 • Ze względu na tkwiący u podstaw projektu zasadniczy błąd – podjęcia próby zmiany ustroju szkolnego bez nakreślenia jej celów cywilizacyjnych oraz bez uwzględnienia opinii profesjonalistów – prace Rządu nad nową ustawą powinny rozpocząć się od nowa.
   

Liczymy na uwzględnienie naszego głosu i deklarujemy wolę współpracy.
Z poważaniem: Zarząd OSKKO

Olsztyn, dn. 15.10.2016 r.

[1] OSKKO zrzesza ok. 5000 dyrektorów i urzędników oświatowych, ma ok. 33 000 korespondentów