powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


23 marca 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

 

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Wkrótce zapraszamy do dyskusji dot. rozporządzenia na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO

Zobacz też:

Projekt uchwały Rady Ministrów wraz z Rządowym programem pomocy
uczniom 2010 r. -
"Wyprawka szkolna"