Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia................ 2004 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

27 października 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 2004-10-22

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DPZN-WSW-JG-0211-9/04

Szanowni Państwo

Przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 10 listopada br.

WZ. MINISTRA

PODSEKRETARZ STANU

Anna Radziwiłł

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

Załącznik - tabela zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia
uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO