OSKKO weźmie udział w pracach Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego "Wykształcenie i Kompetencje" (NARODOWY PLAN ROZWOJU 2007-2013).

Do Biura OSKKO wpłynęło w listopadzie 2005r pismo Jerzego Wiśniewskiego, Dyrektora Departamentu Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MEN, skierowane do dyrektora Biura - Marka Pleśniara. Zawierało ono zaproszenie do prac nad programem oraz jego najnowszy projekt. Przedstawiciel OSKKO weźmie udział w pracach zespołu.

 

DSF-090p/04 /05/MG

Warszawa, 2005-10-28


Pan Marek Pleśniar,

Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

       W związku z trwającymi pracami nad konstruowaniem programów operacyjnych na lata 2007-2013 zapraszam Pana do uczestnictwa w Grupie Roboczej ds. Programu Operacyjnego Wykształcenie i Kompetencje. Celem ww. Programu jest poprawa poziomu wykształcenia oraz wspomaganie budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. W skład Grupy Roboczej wchodzą reprezentanci instytucji państwowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego zasadne jest aby w prace nad ostatecznym jego kształtem został włączony przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych

 

 

Załącznik: ostatni tekst projektu Programu