Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1 marca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa,  2004.02.26

 

DKOS-2-WSM-0140-168/03


Wg rozdzielnika


Stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, póz. 221 z późn.zm.) przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag.

 

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu rozporządzenia

uzasadnienie

kalkulacja kosztów

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO