Konsultacja OSKKO:

„Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania"

23 marca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa, 11 marca 2004 r.

 

DKOS -VI-HR-6202-19/04

 

Przesyłam w załączeniu projekt dokumentu pn. „Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania", opracowanego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie zgłoszenie uwag.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że 13 maja br. projekt dokumentu rozpatrywany będzie przez Komitet Rady Ministrów.

 

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu rozporządzenia

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO