Konsultacja OSKKO

Projekt z dnia 10.10.2007

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia........................................2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Do Biura OSKKO wpłynął projekt do konsultacji.

 

Rozpoczynamy konsultowanie dokumentu w celu przedstawienia uwag Stowarzyszonych jego autorom

Zamieszczamy:

tekst projektu z uzasadnieniem

    [tekst]
      [uzasadnienie]
      [wersja do pobrania w pliku Word]

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

 

Stanowisko OSKKO

    (WWW) (PDF)