Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Sprawa: Ocena  projektu rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

 

Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji Narodowej,

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

media

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” z przykrością stwierdza, ze program ten nie spełnia oczekiwań środowiska kadry kierowniczej w zakresie eliminowania zjawiska agresji i innych niepożądanych zachowań uczniów.

 

Po zapoznaniu się, OSKKO w pełni popiera  OCENĘ PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU „ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE” opracowaną przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH  http://www.isp.org.pl/.

 

W szczególności zwracamy uwagę na fragment oceny ISP:

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

Przedstawiony rządowy projekt programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” nie buduje wiarygodności polskiej polityki oświatowej. Polityki, która powinna być prowadzona „ponad podziałami partyjnymi” oraz powinna koncentrować się na mądrym i wytrwałym poprawianiu oraz doskonaleniu, podjętych w 1999 roku, reform strukturalnych i programowych polskiej oświaty. Nie warto, ani nie da się centralnie sterować działaniami w każdej szkole, natomiast pożądane jest by przede wszystkim:

 

Prezentowane w rządowym projekcie propozycje wymagają w szczególności:

Przedstawiony rządowy projekt wymaga ponadto szczegółowej redakcji. Obszerny, ponad 50 stronicowy12 projekt jest dokumentem nieprzyjaznym dla czytelnika. Niestarannie zredagowany, sprawia wrażenie mechanicznej kompilacji wielu opracowań o różnorakim charakterze: urzędniczych, eksperckich, badawczych, prawniczych.

 

Upowszechniony na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i rozesłany do 165 instytucjonalnych adresatów daje wrażenie lekceważącego stosunku jego autorów do odbiorców, a co za tym idzie, fasadowego trybu społecznych konsultacji.

 

 

[1] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty www.oskko.edu.pl jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zaangażowane w zrządzanie oświatą. Obecnie OSKKO ma 2300 członków rzeczywistych, 9000 korespondentów, ok. 32 000 sympatyków – czytelników mediów elektronicznych OSKKO. OSKKO jest organizatorem Kongresu Zarządzania Oświatą www.oskko.edu.pl/kongres/

Kontakt: OSKKO, (089) 527-20-52, kom 0513-057-830, email oskko@oskko.edu.pl