Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna"
Uchwała Zarządu OSKKO z dn. 19 grudnia 2002r

Uznając za zasadny i słuszny podjęty w 2002 roku rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, który umożliwił wielu polskim dzieciom naukę w szkole w warunkach spokoju i bezpieczeństwa finansowego, a także uczynił radośniejszym szkolny start siedmiolatków, nie sposób nie zauważyć, iż ubiegłoroczna akcja przebiegała w atmosferze niepotrzebnych nieporozumień i pośpiechu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty popierając podjętą przez MENiS decyzję o powtórzeniu programu w roku 2003 chciałoby włączyć się w przygotowania do programu na etapie opracowywania koncepcji działania i procedur.

Analizując ubiegłoroczne zasady udzielania pomocy w formie wyprawki szkolnej wydaje się, że prawidłowości przebiegu akcji nie służył bardzo krótki czas dzielący moment podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu  i wymagany przez przepisy czas jej realizacji. Akcji nie pomogły również pojawiające się wielokrotnie niejasności w rozumieniu swoich zadań przez szkoły, ośrodki pomocy społecznej, czy samorządy.

Tegoroczna akcja będzie prostsza od poprzedniej, ponieważ będzie towarzyszyła nam wiedza wynikająca z doświadczenia. By uniknąć niedogodności i znacznie uprościć procedury, proponujemy, by już na etapie planowania działań wziąć pod uwagę następujące wnioski:
 

1.       Wyłanianie dzieci, rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2003/2004 należy przeprowadzić najpóźniej w kwietniu, aby możliwe było szybkie ustalenie szkół obwodowych i obowiązujących tam podręczników. Dzieci te, w związku z innymi przepisami, już są przecież do obwodów szkól przypisane, wiec proces ten nie powinien przysparzać szkołom, czy ośrodkom pomocy większych problemów

2.       W związku z planowanym objęciem pomocą dzieci z niższego rocznika- rozpoczynających obowiązek edukacyjny rok wcześniej, (a więc obecnych pięciolatków), należy jak najwcześniej rozpocząć proces ustalania ich obwodów - także przedszkolnych - celem możliwie najszybszego zebrania informacji o podręcznikach obowiązujących w palcówkach, do których uczęszczać będą objęte pomocą pięciolatki.

3.       Kryteria wyboru dzieci siedmioletnich zostały ustalone ściśle w Rozporządzeniu MENiS z dnia 9 lipca w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003. Jednak jeśli pomocą ma być objęta także część (ale tylko część ) spośród przyszłorocznych sześciolatków, wydaje się koniecznym ustalenie kolejnych (bardziej szczegółowych) kryteriów, aby tę część - spośród większej liczby potrzebujących - wyłonić.

Terminy przeprowadzania kolejnych etapów programu należy przesunąć na okres przedwakacyjny (maj, czerwiec), aby pozostawić czas na konsultacje i współpracę wszystkim podmiotom włączonym w przeprowadzanie akcji. Przesunięcie terminu pozwoli jednocześnie  uniknąć dublowania zakupów przez niepewnych rodziców oraz instytucje. Należy uczynić maj miesiącem dokonywania wszelkich związanych z akcją formalności (wnioski zainteresowanych, spisy podręczników, posiedzenia komisji ds. pomocy - czy w szkole, czy ośrodkach), natomiast czerwiec miesiącem działania – zamawiania podręczników oraz zakupów obejmujących pozostałą część wyprawki.

Zespół opracowujący: Joanna Berdzik - przewodniczący, Beata Domerecka, Iwona Sobka.