Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ............................. 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 

11 września 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

 

tekst projektu

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO