Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

 

23 września 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

Warszawa 10 września 2003 r.

DKOS-5-DD-0141/2/03

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w/z Ministra

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

tekst projektu

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO - w przygotowaniu