Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

30 grudnia 2003r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Należy zwrócić uwagę że dano nam czas na konsultację 1 dzień, co nie świadczy dobrze o woli rzeczywistego konsultowania projektów aktów prawnych z partnerami społecznymi albo świadczy o mizernej organizacji pracy odpowiedzialnych komórek i urzędników ministerstwa.

Dyrektor biura, po interwencji w ministerstwie, wynegocjował termin do 15 stycznia 2004. Prosimy uczestników Forum OSKKO o współpracę.

===============================

tekst projektu

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO