Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

30 grudnia 2003r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Należy zwrócić uwagę że dano nam czas na konsultację 1 dzień, co nie świadczy dobrze o woli rzeczywistego konsultowania projektów aktów prawnych z partnerami społecznymi albo świadczy o mizernej organizacji pracy odpowiedzialnych komórek i urzędników ministerstwa.

Dyrektor biura, po interwencji w ministerstwie, wynegocjował termin do 15 stycznia 2004. Prosimy uczestników Forum OSKKO o współpracę.

===============================

tekst projektu

załącznik 1 RAMOWY STATUT PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

załącznik 2 RAMOWY STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

załącznik 3 RAMOWY STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO ORAZ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

załącznik 4 RAMOWY STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

załącznik 5 RAMOWY STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

załącznik 6 RAMOWY STATUT OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

załącznik 7 RAMOWY STATUT BURSY

załącznik 8 RAMOWY STATUT DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO