Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

30 grudnia 2003r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Należy zwrócić uwagę że dano nam czas na konsultację 1 dzień, co nie świadczy dobrze o woli rzeczywistego konsultowania projektów aktów prawnych z partnerami społecznymi albo świadczy o mizernej organizacji pracy odpowiedzialnych komórek i urzędników ministerstwa.

Dyrektor biura, po interwencji w ministerstwie, wynegocjował termin do 15 stycznia 2004. Prosimy uczestników Forum OSKKO o współpracę.

===============================

tekst projektu

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO