Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

21 maja 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO