powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji
dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.


OSKKO zostało poproszone przez MEN o konsultację projektu rozporządzenia.

 

Zapraszamy do konsultacji:

Treść dokumentu

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO