Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

7 czerwca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO