Konsultacja OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.....006 r. Projekt z dnia 9.10.2006  zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozpoczynamy konsultowanie dokumentu w celu przedstawienia uwag Stowarzyszonych jego autorom

 

Zamieszczamy:

tekst projektu z uzasadnieniem - do pobrania w wersji WORD 

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

do pobrania poprawiony tekst rozporządzenia w 2 wersjach - ze zmianami z projektu:

- opracowanie Jacka Rudnika

- opracowanie Leszka Zaleśnego