Zebrane dokumenty na temat awansu zawodowego - zapytania OSKKO i odpowiedzi w kwestii awansu

Rok 2006, III Konferencja OSKKO:

 

Awans zawodowy - odpowiedzi, prezentacja PowerPoint
Awans - pytania OSKKO
Awans - zestawienie pytania-odpowiedzi
Awans odpowied¼ MEIN