Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

23 sierpnia 2004 do Biura OSKKO wpłynęło pismo:

-------------------------------------------

Zamieszczamy projekt i zapraszamy do konsultacji:

Projekt rozporządzenia

Dyskusja na Forum OSKKO