Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

31 maja 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

 

Warszawa, 28 maja 2003 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS-4030-01/03/JK

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w możliwie najkrótszym terminie.

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

tekst projektu wraz z uzasadnieniem

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO.

.