Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego.

17 maja 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

oraz projekt rozporządzenia:

tekst projektu wraz z uzasadnieniem.

 

OSKKO podjęło dyskusję na Forum OSKKO

 

oraz wystosowało odpowiedź do MENiS.

.