Zmiany w Zarządzie OSKKO
dn. 9 marca 2014 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 9 marca 2014 r.,
odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 

Aktualny skład Zarządu OSKKO to:

Ewa Halska - Prezes

Ewa Czechowicz - Sekretarz

Bogna Skoraszewska - Skarbnik

Izabela Leśniewska - Członek Zarządu

Alicja Kapcia - Członek Zarządu

Anna Zabielska - Członek Zarządu

Marek Pleśniar - Członek Zarządu

Jacek Rudnik - Członek Zarządu

Leszek Zaleśny - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:

Ryszard Sikora - Przewodniczący

Anna Burec-Kobiałka - Sekretarz

Sławomir Lipiński - Członek Komisji

 

 

Dyrektorem Biura OSKKO jest Marek Pleśniar.