KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami, zajęliśmy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji epidemii, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnieliśmy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych. W Kongresie uczestniczyło ok. 800 osób.

Partnerzy Główni

Partnerzy

 


Wystawcy


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl