MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Ponad 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni, przedstawiciele resortu edukacji, JST, Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży,
obradowało w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Patronat honorowy

 

ORGANIZATOR

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

    Marszałek Województwa Pomorskiego

Prezydent Miasta Gdańska


OSKKO, Gdańsk, 28 września 2016 r. www.oskko.edu.pl/kongres/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) przedstawia stanowisko wypracowane z udziałem ok. 1150 uczestników XI Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbył się w dn. 26-28 września 2016 r. w Gdańsku oraz tysięcy obserwatorów i zwraca się do środowiska oświatowego, samorządowców, rodziców:

Odrzucamy plany zmiany systemu szkolnego, apelujemy o ich zatrzymanie i podjęcie realnych konsultacji ze środowiskiem niemal 40 tysięcy dyrektorów szkół, przedstawicielami samorządów terytorialnych prowadzących szkoły i  nauczycielami.

28 września 2016 r. Kongres gdański zakończył się powstaniem zebranych i milczącym protestem przeciw zmianom forsowanym bez konsultacji ze środowiskiem specjalistów, bez poparcia polskich dyrektorów, nauczycieli, samorządowców - osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem oświatą i kształceniem dzieci i młodzieży.

Tak przerwaliśmy spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, chcącymi przedstawić zebranym jak będą wprowadzane zmiany w oświacie. Nie wyjaśniono jednak dotąd wiarygodnie po co to mamy czynić.

Dlatego w całości negatywnie oceniamy i odrzucamy projekty obu ustaw – ustawę “Prawo oświatowe” “ oraz ustawę – „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”. Czynimy tak, z pełną odpowiedzialnością za słowa, ponieważ m.in.:

 • Protestujemy przeciw likwidacji ok. 7,5 tysiąca gimnazjów, kształcących na poziomie ponadpodstawowym ok. 1 mln uczniów.
  Lokalny dostęp do edukacji, wyższego niż podstawowy poziomu, jest dla dzieci z terenów wiejskich, dzieci z małych miast przepustką do lepszego życia. Wyrównuje ich szanse na przygotowanie do osiągania dalszych szczebli wykształcenia. Likwidacja gimnazjum w pobliżu oznacza degradację małych miejscowości. Po wykształcenie ponadpodstawowe będzie trzeba wysłać dzieci do większych miast.

 • Międzynarodowe badania jednoznacznie ukazują polskie piętnastolatki jako jedne z najlepiej wyedukowanych w świecie.
  Protestujemy przeciw nieinformowaniu Polaków o tym. Przeciw tworzeniu złej opinii szkół gimnazjalnych, które niewątpliwie, dzięki latom pracy osiągnęły sukces edukacyjny.

 • Występujemy w obronie bezpiecznej szkoły podstawowej dla dzieci młodszych.  Przestrzegamy przed wprowadzeniem do szkół podstawowych nastolatków.
  Młodzież w wieku gimnazjalnym ma uczęszczać do szkoły jednocześnie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pod koniec lat 90. sytuacja wychowawcza w szkołach była bardzo trudna, zmieniała się młodzież i zmieniały się czasy. Reforma, a co za tym idzie przejście młodzieży do gimnazjów przyniosło zdecydowaną poprawę w szkołach podstawowych.

 • Mówimy NIE spisaniu na straty (!) edukacji uczniów obecnych klas 5 i 6;
  będą oni realizować tymczasową (nie istniejącą jeszcze) podstawę programową.

 • Jesteśmy przeciw posłaniu uczniów dzisiejszy klas 6, w roku szkolnym 2019/2020 do jednej klasy szkoły średniej z ostatnim rocznikiem likwidowanych gimnazjów.
  To kolejny „koszt społeczny” nie do zaakceptowania.

 • Przestrzegamy przed odebraniem uczniom klas 1. i 2. gimnazjum możliwości nauki ze swoimi nauczycielami do ukończenia szkoły.
  Zacznie się wtedy wymiana kadry pedagogicznej. Ci uczniowie zapłacą za nieuzasadnione zmiany.

 • Zwracamy uwagę na nieprzygotowanie nauczycieli do zmian. Nie zbudowano najpierw systemu doskonalenia nauczycieli przygotowanego na informowanie nauczycieli o zmianach.
  Pracownicy ośrodków doskonalenia, edukatorzy nic realnie użytecznego o zmianach nie wiedzą, bo resort edukacji nie jest w stanie ich o niczym pewnym powiadomić.  

 • Nie ma podstaw programowych dla uczniów nowych szkół.
  To zadanie na lata. Najważniejsze dla kształcenia uczniów i niezwykle wymagające. Przestrzegamy przed traktowaniem tego zadania w pośpiechu i bez dostatecznych konsultacji.

Zwracamy się do odbiorców naszego przekazu:

Od kilkunastu lat trwa w Polsce reforma oświaty. Reforma, która nigdy nie była tak blisko ukończenia – i nigdy nie była bardziej zagrożona niż dziś.

Apelujemy do nauczycieli, samorządowców i dyrektorów, a także rodziców szkół objętych zmianami – o solidarną obronę wspólnych osiągnięć. Protestujemy przeciw zaniechaniu wdrażania, wieloletnią ciężką pracą setek tysięcy nauczycieli, naukowców, działaniami kilku kolejnych rządów wielkiej przemiany systemu edukacji. Jesteśmy już blisko celu, a polskie dzieci korzystają z wysokiego poziomu kształcenia, szanowanego i uznawanego w całym świecie. Powinniśmy skupić wysiłki na osiągnięciu maksimum możliwości systemu.

Apelujemy do Rządu o zmianę postępowania. Wszystkim nam zależy na dobrej, profesjonalnej szkole. Nie potrzebujemy więc walki o oświatę, lecz sojuszu nas wszystkich dla jej rozwoju. Nic nie wzbudza większego szacunku do rządzących, niż to że słuchają oni obywateli. Wysłuchajcie więc Państwo głosu obywateli, a zarazem specjalistów - praktyków zarządzania oświatą.


Z poważaniem: Zarząd OSKKO

Gdańsk, dn. 28.09.2016 r.

 


 

Partnerzy merytoryczni

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY GŁÓWNI

Partnerzy KONGRESU

 


 

Relacja Z Kongresu:

 

Spotanie Uczestników Kongresu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym z Podsekretarzem Stanu Maciejem Kopciem.

Część pierwsza: Część druga:

 

PRACE NAD STANOWISKIEM KONGRESU WS. ZMIAN SYSTEMOWYCH W OŚWIACIE.
Tegoroczny Kongres stał się miejscem ożywionych dyskusji na temat zapowiedzianych przez MEN zmian systemowych w oświacie. OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprasiło środowisko oświatowe do współpracy. Obdyła się debata (zobacz poniżej 3 części relacji filmowej) oraz prace grup tematycznych.
Stanowisko Kongresu zostanie przedstawione po opracowaniu zebranego materiału.
Część pierwsza: Część druga:

Część trzecia:

 

Głosy niemal 1200 uczestników Kongresu, dyrektorów wszystkich poziomów szkół, urzędników oświatowych, liderów zbierano przez 3 dni. W ostatnim dniu Kongresu opracowaliśmy całość materiału.

Zapoznaj się ze Stanowiskiem Kongresu.

 

PROBLEM I KRYZYS W SZKOLE A SKUTECZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ SZKOŁY.
Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej.

Część pierwsza: Część druga:
   

 

Jakie będzie przedszkole przyszłości? – debata przedszkolna.

Część pierwsza: Część druga:
   

 

Dyskusja o wychowaniu w szkole.
Dyskusja pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego.

Część pierwsza: Część druga:
   

Zapraszamy do relacji z zeszłorocznego Kongresu, który odbył się we Wrocławiu.

 

WYSTAWCY KONGRESU

 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl


fot. Grzegorz Petk www.grzegorzpetk.pl