Specjalne potrzeby edukacyjne – aspekty praktyczne
Łukasz Nowak, Public Consulting Group Polska

Reforma z 17 IX 2010 wprowadziła wiele istotnych zmian w kwestii opieki i prowadzenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie, które poprowadził Łukasz Nowak z firmy Public Consulting Group miało na celu przybliżenie tych zmian oraz zaproponowanie produktu firmy PCG, który może ułatwiać i usprawniać system opieki nad tymi uczniami.

Firma PCG brała udział we wdrażaniu reformy dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie i swoje doświadczenia w tej dziedzinie przeniosła na rynek polski stwarzając program EDPLAN.

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami zmieniła się definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, efektem czego liczba takich uczniów z 2-3% może wzrosnąć nawet do 20-30% ogólnej liczby uczniów. Na szkoły został nałożony obowiązek formalnej i indywidualnej dokumentacji ucznia i bezpiecznego przechowywania tych danych.

Następnie Prowadzący przedstawił porównanie papierowego i elektronicznego obiegu informacji w szkole. Wskazał, że zapisując wszystkie ważne dane na arkuszach i kartkach nauczyciel traci dużo czasu, możliwe są częste pomyłki. Jest to dodatkowo kosztowne, co tylko potwierdza, ze jest to system nieefektywny. Natomiast przy elektronicznym obiegu informacji te wszystkie wady zostają zminimalizowane zostawiając nauczycielowi więcej czasu i zmniejszając pracy administracyjnej.

Na potwierdzenie zalet systemu informatycznego zostały zaprezentowane przykładowe zastosowania programu EDPLAN w rożnych obszarach m.in.:

    organizacja pomocy i wprowadzania procedur

    zapewnienie selektywnego dostępu do danych

    zespołowa formuła pracy z uczniem

    tworzenie indywidualnej dokumentacji ucznia

Następnie prowadzący odpowiadał na pytania osób zainteresowanych dotyczące sposobu działania, przechowywania, kosztów i formy zapłaty.