Wpływ zróżnicowania socjoekonomicznego na osiągnięcia szkolne dzieci
Piotr Rycieleski, lider zespołu SUEK (Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia) Instytutu Badań Edukacyjnych

Spotkanie miało charakter omówienia badań, które przeprowadził dr Rycielski. Główne pytanie jakie sobie w nich stawiał dotyczyło związku między cechami środowiska szkolnego a efektywnością kształcenia w szkołach podstawowych.

Na początku prowadzący omówił warunki i przebieg badania będącego pierwszą częścią badań podłużnych, które będą prowadzone jeszcze przez kilka lat.

Celem badań jest przede wszystkim  poznanie tego, co najbardziej determinuje efektywność kształcenia, ale również ocena zmian zachodzących na poziomie całego systemu oświaty (głównie w związku z wprowadzeniem  nowej podstawy programowej i obniżeniem wieku szkolnego).

W badaniu analizowano bardzo wiele zmiennych (np. zmienne metrykalne, psychologiczne, opisujące środowisko domowe) i przeprowadzono je na bardzo dużej próbie (3500 uczniów i 3500 rodziców), tak aby na końcu znaleźć ten czynnik, który ma największy wpływ na wyniki dziecka w szkole, a także ustalić od czego one zależą.

Zaprezentowano testy, jakie zostały ułożone przez organizatorów badania a uczestnicy mieli okazję zobaczyć przykładowe pytania, jakie były zadawane badanym uczniom.

Wyniki testów z matematyki i języka polskiego analizowano potem pod względem różnych kryteriów: wielkość miejscowości, płeć, wykształcenie rodziców, przez kogo dziecko jest wychowywane, ilość czasu, w którym przebywało w przedszkolu i w żłobku, frekwencja. W badaniu próbowano określić również wpływ innych czynników, takich jak: integracja uczniów w szkole czy poziom lęku.