Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół
Ewa Kochanowska, Public Consulting Group, reprezentantki szkół

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół”. Wykład otworzyła Ewa Kochanowska - przedstawicielka Public Counsulting Group - międzynarodowej firmy consultingowej, która funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Celem prezentacji było podzielenie się możliwościami rozwiązywania problemów nękających polskie szkoły na przykładzie doświadczeń dwóch szkół, które zdecydowały się na współpracę w ramach tego projektu.

Na początku prelegentka przybliżyła obecnym skąd wziął się pomysł projektu, który jest odpowiedzią na najczęstsze zadania i problemy, jakie pojawiają się w funkcjonowaniu szkół. Zaznaczyła, że jest coraz więcej danych, ale że nauczyciele często boją się i nie potrafią z nich korzystać. Celem programu jest odpowiedzenie na te problemy poprzez: pomoc w analizie problemu, wsparcie funkcjonowania szkoły, sprawdzeniu danych ze szkoły, wymianę doświadczeń, uprawnianie organizacji pracy i indywidualne wsparcie pracowników oświaty.

Metodologia programu polega na przejściu przez wszystkie etapy:

·         przygotowania

·         identyfikację problemu

·         diagnozę

·         działanie

·         ocenę skuteczności działania.

Wszystkie etapy powinny być realizowane po kolei, a wyjściem do nich jest zadanie odpowiednich pytań na właściwym poziomie działań – jak podkreśliła Prowadząca. Najczęstszymi błędami jakie popełniają dyrektorzy są niewystarczające rozpoznanie problemu i zbyt powierzchowna ocena lub niewłaściwe działanie.

Pierwsza o swoich doświadczeniach związanych ze wdrażaniem projektu podzieliła się wicedyrektor gimnazjum. Zaczęła od przybliżenia warunków szkoły (400 uczniów, 40 nauczycieli, wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych – wyższe niż przeciętne z OKE). Następnie przeszła do omawiania szczegółów kolejnych etapów. Dyrektorka zauważyła, że od samego początku wśród grona pedagogicznego panowało nastawienie, żeby z projektu jak najbardziej skorzystać i wykorzystać możliwości jakie daje. Były również obawy m. in. o to że zajmie to zbyt dużo czasu i jest za bardzo skomplikowane.  Jej zdaniem warunkami osiągnięcia sukcesu są: przekonanie kierownictwa szkoły do wzięcia udziału w projekcie, powołanie odpowiedniego zespołu do pracy z danym dzieckiem oraz zaangażowanie całego grona pedagogicznego w proces poprawy (np. przez wypełniane przez wszystkich nauczycieli ankiety, a potem ich wspólne omawianie i wyciąganie wniosków). Najwięcej czasu zajął w szkole etap przygotowania, czyli kolekcjonowania danych. W etapach identyfikacji i diagnozy problemu poprzez pytania focusowe dotarli do problemu jakim była mała frekwencja uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, a tak naprawdę słaby system motywacyjny. Zespół opracował konkretne działania, które miały zmienić ten stan. Powołano zespoły asystentów ds. edukacji rówieśniczej – uczniowie, którzy się lepiej uczą będą mieli zajęcia z tymi ze słabszymi wynikami. Jak pokazały ankiety przeprowadzone wśród uczniów w ten sposób młodzież nie będzie się stresować zajęciami. Przeprowadzono również akcję promowania projektu i postarano się o umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwach pomagających.

Drugą relację przedstawiła również dyrektor gimnazjum. Wszystkie etapy przebiegały podobnie, inny był natomiast pomysł na rozwiązanie problemu. Uczniowie osiągali słabe wyniki na egzaminie gimnazjalnym z części humanistycznej. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że problematyczne są krótkie formy wypowiedzi, rozprawka i pytania otwarte. Aby zachęcić uczniów do dbałości i troski o jakość ich wypowiedzi nauczyciele innych przedmiotów zobowiązali się jedną czwartą pytań na swoich sprawdzianach robić otwartą.