Nowe media: rozwiązania wychowawcze w erze cyfrowej
Dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi 

Dr Jacek Pyżalski ukazał, że negatywny wpływ nowych mediów na młodych ludzi jest tylko obawą dorosłych, a badania wyraźnie pokazują, że dla nowego pokolenia internet jest narzędziem dnia codziennego.

Prelegent zaczął swój wykład od przytoczenia trzech podstawowych elementów, jakie towarzyszą wychowaniu: enkulturacja, emancypacja i kształtowanie świadomości. Przekonywał wszystkich, aby nie skreślali  nowych mediów, gdyż są one znakiem czasu i nie da się od nich uciec. Zasugerował również, że np. internet jest tym, czym kiedyś był telefon i inne starsze środki komunikacji.

Badania pokazują, że większość młodych ludzi korzysta z nowych mediów bezpiecznie i z korzyścią zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia. Komunikacja i kontakty zapośredniczone służą zwykle jako możliwość rozszerzenia i pogłębienia tych więzi, które młody człowiek realizuje twarzą w twarz. Do tego, badania pokazują, że wiele relacji i grup, które funkcjonują online, ma mnóstwo cech wspólnych z podobnymi w świecie rzeczywistym. W sieci mamy do czynienia z wieloma pozytywnymi zjawiskami, np. altruizmem czy udzielaniem innym informacji.

Internet daje możliwości rozwoju zainteresowań i kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach.. Najważniejsze jest chyba to, że w przeciwieństwie do telewizji internet daje użytkownikom możliwość tworzenia i publikowania własnych treści. Trzeba zauważyć, że kreatorzy treści funkcjonują bardzo dobrze także w świecie offline. Pojawiły się jednak nowe zjawiska  – np. szeroko rozpowszechniona komunikacja zapośredniczona, która ma swoją specyfikę i różni się od komunikacji twarzą w twarz. Poszukiwania relacji z osobami znanymi jedynie z internetu, czy uzależnienia od korzystania z nowych mediów to zagrożenia, których nie wolno bagatelizować. Na szczęście dotyczą niewielkiej ilości internautów.

Wartościowym elementem wykładu było okazanie statusów szkół, w których zastrzeżenia co do korzystania nowych mediów są za duże. Brakuje wykorzystania współczesnych narzędzi w edukacji. Następnie prelegent przedstawił kilka metod wychowawczych, z których można skorzystać w praktyce. Należy rozmawiać z uczniami o funkcjonowaniu w sieci, przekazywać im wiedzę o NETykiecie, pozwolić im. np. moderować szkolne forum, tworzyć wspólne projekty on-line, tworzenie stron internetowych, nauka przez praktykę. Wspomniał również o zjawisku luki pokoleniowej, której można się dopatrywać w obecnych czasach. Jest to spowodowane tak szybkim rozwojem technologii, ze starsi ludzie nie potrafią nadążyć za rozwojem.