Co nowego w nowych mediach?
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Zadaniem dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej z Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej było zapoznanie dyrektorów szkół z tematem nowych mediów, ich rodzajami oraz znaczeniu jakie mają we współczesnym świecie wśród młodych ludzi. Wykład był niejako wstępem teoretycznym do spotkania wieczornego o zbliżonej tematyce. Założeniem prelekcji było przedstawienie zjawiska nowych mediów, rodzajów treści i ich nośników, a także rodzajów zachowań w sieci.

Na początek przedstawiono uczestnikom pojęcie nowych mediów i wytłumaczono słuchaczom fakt, że nowe media pojawiały się systematycznie począwszy od zaistnienia telewizji. Następnie przedstawiono mapę współczesnych mediów oraz najważniejsze portale internetowe. Znalazły się tam wszystkim bardziej znane, takie jak: Facebook, nk.pl, Golden Line, Blip, Tweeter itp. Prelegentka ukazała zmianę jaka nastąpiła w internecie w 2004 roku w momencie pojawienia się web 2.0. Zasadniczą różnicą, zdaniem prezentującej była zmiana funkcji internauty. Przeciętny człowiek już nie jest tylko konsumentem treści, ale także je tworzy i dzieli się nimi z innymi. Użytkownicy sieci stali się kreatorami treści.

Pokazano role, jakie może przybierać internauta:

·         twórca treści,

·         komentator,

·         zbieracz,

·         społecznościowiec,

·         obserwator.

Prowadząca przedstawiła badania na temat ww. grup, z których wynika, że większość internautów to twórcy.  

Jednym z paradoksów dzisiejszego świata jest postrzeganie sieci jako miejsca zagrożeń dla młodych ludzi. Ponieważ w większości przypadków nikomu nie może się stać krzywda, to rodzice i edukatorzy powinni zmienić podejście do tego zagadnienia.

W dalszej części prelegentka przedstawiła różnice pokoleniowe wynikające z użytkowania nowych mediów – począwszy od zmian anatomicznych (np. inne ukształtowanie kości kciuka spowodowane częstym pisaniem sms-ów) po intelektualne (inny rodzaj pobudzania mózgu u młodych ludzi). Zaskoczeniem może się wydawać fakt, że w grupie czteroletnich dzieci więcej potrafi korzystać z Internetu niż jeździć na rowerze.

Do niedawna mówiono o ludziach, że są obywatelami świata. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pojęcie – cyfrowi tubylcy.

Prelegentka pokazała też udział rodziców w korzystaniu z komputera. Przedstawiła zagrożenia dla dzieci. Młodzi ludzi żyją ciągle podłączeni do sieci – always on – posiadają cyfrowe obywatelstwo, a dorośli ludzie są niejako imigrantami lub intruzami w tamtym świecie, gdyż nie wychowali się w nim, a dopiero uczą się jego realiów.

Końcowa część wykładu została przeznaczona na przedstawienie poszczególnych rodzajów aktywności internetowej na przykładach. Prelegentka przedstawiła zrzuty ekranów zawierających przykładowe treści na najpopularniejszych portalach społecznościowych i blogach, oraz pokrótce zaprezentowała charakterystykę każdego z nich.