Rola narzędzi elektronicznych w ewidencjonowaniu obecności
Radosław Wiktorski, VULCAN

Radosław Wiktorski – przedstawiciel firmy VULCAN - przybliżył tematykę różnych form i narzędzi potrzebnych do raportowania obecności i automatycznego naliczania opłat za pobyt oraz za wydane posiłki dla dzieci w przedszkolu.

Prelekcja rozpoczęła się od tematu ewidencjonowania oraz rozliczania. Prowadzący zachęcił do zdiagnozowania problemów oraz do usprawnienia funkcjonowania raportów wewnątrz przedszkolnych. Skupił się na różnych sposobach gromadzenia informacji. Przybliżył ich trzy modele: tradycyjny - ręczne wpisywanie do raportów, elektroniczny (automatyczny) – ewidencja za pomocą kart oraz model pośredni (mieszany) – tradycyjne zapisywanie wejścia i wyjścia dziecka, a następnie przenoszenie danych do systemu. Szczegółowo omówił model elektroniczny, jako wygodne i skuteczne narzędzie, która pozwala na dużą różnorodność w zasadach rozliczania opłat indywidualnie dla każdego dziecka. Zwrócił uwagę na ustalenie zasad biorących pod uwagę specyfikę pracy określonej placówki, staranność przy wprowadzaniu danych oraz późniejsze zarządzanie kartami.

Kolejnym punktem prelekcji był temat dostępu rodziców do danych, w którym prelegent zalecał pełny dostęp dopiero po ustabilizowaniu się procesu gromadzenia informacji zwracając uwagę na problemy związane z wcześniejszym ich udostępnieniem.

Następnie poruszono temat wpływu wprowadzenia nowoczesnych form i narzędzi ewidencjonowania czasu i rozliczeń na wizerunek przedszkola. Radosław Wiktorski zwrócił uwagę na wpływ korzystania z nowoczesnych metod zarządzania oraz identyfikacji wizualnej placówki (system dla rodziców, strona internetowa) na podniesienie atrakcyjności oferty przedszkola.