Lider edukacji coachem. Program rozwoju dla nauczyciela i placówki.
Marzenna Skoczylas Bajeńska, trener, coach, ewaluator, pedagog terapeuta

Pani Marzenna Skoczylas Bajeńska opowiedziała o programie rozwoju placówki oświatowej „Gotowi na przyszłość”. Program pilotażowy to 6 miesięczny dla nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców, przeprowadzony  w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie. Uwzględnia on organizację pracy rady pedagogicznej (współpraca nauczycieli), struktury zarządzania (centralna rola dyrektora), przyje przez szkołę cele, kontekst zmian w oświacie (reformy MEN) ,programy nauczania, dostępne pomoce dydaktyczne, zewnętrzny i wewnętrzny system oceniania. Omówiono cele, etapy projektu i spodziewane korzyści z jego realizacji. 


W dalszej części prezentacji rozważono zastosowanie coachingu w szkole. Omówiono czym jest coaching, jakie korzyści może przynieść jego zastosowanie oraz Metodę CoachWise™. Podstawowymi korzyściami ze stosowania tej metody są poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów , podnoszenie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się, pomoc w znalezieniu rozwiązania dla różnych sytuacji zawodowych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności , rozwój samoświadomości, wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań, lepsze rozumienie roli i celów, korekta zachowania i wyjaśnienie trudności .