Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Psycholog w szkole
strony: [ 1 ]
Anna Kat01-11-2019 20:32:07   [#01]

Czy macie zatrudnionego psychologa? W jakim wymiarze\liczba uczniów szkoły. Jaka jest rola psychologa w szkole?C psycholog w szkole posiadającej zatrudnionego pedagoga jest niezbedny?

 


post został zmieniony: 01-11-2019 20:34:45
Jacek02-11-2019 10:28:08   [#02]

Mam zatrudnionych dwóch psychologów każdy na 1/2 etatu, a w szkole (SP + zerówki) sporo ponad 800 uczniów. Ze statutu:

  1. Do zadań psychologa należy planowanie własnej pracy oraz w szczególności:

1)   udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

2)   przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego;

3)   organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

4)   prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

5)   współpraca z nauczycielami i pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz zdrowotnych;

6)   współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami przy minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania uczniów;

7)   dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów;

8)   współpraca z organami szkoły oraz instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą w sprawach dotyczących uczniów;

9)   systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy psychologa.

Oczywiście oprócz psychologów mam zatrudnionych 2 pedagogów na pełne etaty i wszyscy mają co robić.


post został zmieniony: 02-11-2019 10:28:32

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]