Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze do 01.09.17 r.
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
basiaj26-03-2017 19:57:37   [#51]

czyli dobrze tak jak 45

basiaj26-03-2017 19:58:17   [#52]

przepraszam 44

rzepek26-03-2017 19:58:47   [#53]

Zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze są to zajęcia rozwijajace zdolności, zainteresowania i kreatywność uczniów. Tyle, ze tych najsłabszych. Czy jest jakiś dowód na to, że  zajęcia  zwane "wyrównawcze"...nie są zajęciami rozwijającymi zainteresowania ucznia?  To kwestia nazwy. Uczeń jest słaby, bo np nie jest zainteresowany matematyką. No to...  właśnie go zainteresuję i nazwę te zajęcia "rozwijające zainteresowania":))

KaPi26-03-2017 19:59:32   [#54]

tak też i ja kombinuję...

jako, że są trzy godziny na etap, to może tak: po jednej na zajęcia związane z polskim i matematyką w klasie IV, a te trzecią w klasie VIII dostaną...na coś

chodzi o to, że polski i matematyka dla klasy IV to duża zmiana po nauczaniu, a w VIII... może coś przed egzaminem...

nie wiem, czy tak można i czy się uda...

basiaj26-03-2017 20:04:39   [#55]

 jeżeli rozdzielę tak        kl.4 - 0,5, kl.5 - 0,5, kl.6 - 0,5, kl. 7 - 0,5 , kl.8 - 1

 

tzn jeżeli będę miała 4 klasy czwarte to mam 2 godz na zajecia rozwijające zainteresowania tak?

KaPi26-03-2017 20:07:06   [#56]

teoretycznie...

a jak dzieci będą tak zainteresowane, że będą chodzić wszystkie? to np. w ciągu jednej godziny możesz mieć dwie całe klasy...

naciągam?

pepe26-03-2017 20:07:37   [#57]

do #54: mimo że temat wątku dotyczy zaj. dyd-wyr, to ostanie wypowiedzi dotyczą nowych GDD.

Wg mnie one nie są na dyd-wyr, tylko na tzw. "kółka". Ja z nich (w klasach idących wg nowej ramówki: 4 i 7) robię: zaj.teatralne, dziennikarskie, szaradzistów, itp.

A na dyd-wyr., które są wg mnie pomocą psych-ped., wnioskuję do OP o dodatkowe godziny

KaPi26-03-2017 20:09:35   [#58]

a na jakiej podstawie OP ma Ci dać na dyd - wyr? z tych 3, co są na oddział? one maja mieć inne przeznaczenie...

pepe26-03-2017 20:11:45   [#59]

na pewno nie z tych 3 GDD

po prostu wnioskuję do OP....

a jak nie da, to nie będę robił pomocy p-p , patrz #1

Jot26-03-2017 20:45:36   [#60]

Proszę, napiszcie mi "czarno na białym", jakie zajęcia z uczniami w ramach godzin niepłatnych dodatkowo może prowadzić nauczyciel w miejsce starych "godzin karcianych". Wiem, że ppp i zajęć świetlicowych nie...Mam mętlik...

Agnes7426-03-2017 20:56:03   [#61]

do Jot. Według starej ramówki godziny na pomoc psychologiczno - pedagogiczną i obowiązkowe zajęcia edukacyjne idą GDDD. Według nowej ramówki GDDD na zajęcia rozwijające dla uczniów i pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Nie można już ich przeznaczyć na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Więc tzw. godziny karciane realizuje się na statutową działalność szkoły, wszelkiego typu ,,kółka". Tak twierdzi mój OP i tego od nas wymaga w planowaniu arkusza.

 

pepe26-03-2017 20:59:52   [#62]

art. 42.1 KN: W ramach czasu pracy (40 godz.), o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Tyle KN.

Odpowiadając wprost: żadnych kół, pomocy p-p, świetlicy

Może: inne: opiekuńczo-wychowawcze, typu wycieczki, wyjścia do kina, festyny, itp

Agnes7426-03-2017 21:01:13   [#63]

do Jot. Ja też planowałam GDDD w klasie III gimnazjum na zajęcia angielskiego i matematyki. Teraz się dowiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Mam te godziny przeznaczyć na pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Rozchodzi się oczywiście o pieniądze. OP stwierdził, że dopiero po wykazaniu, że GDDD zostały wszytkie rozdysponowane na pomoc, wówczas możemy występować do OP o dodatkowe godziny.

Agnes7426-03-2017 21:06:17   [#64]

Do PEPE. Interpretacja OP jest taka, że przecież ,,kółka" to jak najbardziej inne zajęcia o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów.

Joasia Berdzik26-03-2017 21:07:10   [#65]

pogubiłam się w tej dyskusji - o czym Wy własciwie rozmawiacie?
tzn - który wpis dotyczy którego pytania?


Z jakiego powodu z godzin karcianych nie można prowadzić kółek - jeślid dobrze zrozumiałam,z e #62 dotyczy #60?
Jest napisane wprost jakich zajęć nie można prowadzić z g. karcianych  - czemu rozszerzacie ten zakres?

Nie może pomocy i świetlicowych. No jasne jest tez, że  nie może obowiązkowych;)
Czyli może każde inne. W dodatku, ponieważ zlikwidowano zapis o 2 godzinach - może tych zajęć prowadzić więcej niż 2 g. w tygodniu

pepe26-03-2017 21:13:49   [#66]

a co to są te "karciane"?

myślałem że ich już nie ma

rzewa26-03-2017 21:16:54   [#67]

ale w gimnazjum nie ma obecnie i nie będzie GDD, które można by było przeznaczyć na ppp - więc nie bardzo wiem co kazał OP Agnes74 i dlaczego

Agnes7426-03-2017 21:26:47   [#68]

Rzewa. Od września moje oddziały gimnazjalne będą włączone do szkoły podstawowej. Klasy gimnazjalne miały zaplanowane na cykl 3 - letni po 2 godziny do dyspozycji dyrektora do realizacji w klasie III na angielski i matematykę. W planowanym arkuszy oczekuje się ode mnie, że te godziny przeznaczę na pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

pepe26-03-2017 21:31:23   [#69]

agnes

do #63:

twierdziłem i twierdzę, że w naszej firmie POLSKA OŚWIATA nie będzie dobrze, gdy mamy dwóch szefów: jeden który rządzi (MEN) i drugi który nam płaci (OP).

Jeden chce dobrze (albo tak mu się przynajmniej wydaje),a drugi który chce tanio. Tego się nie da pogodzić.

 

Do #64:

„Kółka to wg mnie to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów o charakterze edukacyjnym np. koło matematyczne;

a nieinne zajęcia o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów – to np. opieka podczas wycieczki

Agnes7426-03-2017 21:32:55   [#70]

Pepe. Pytanie, co My dyrektorzy mamy zrobić? OP oczekuje takich działań.

 

Joasia Berdzik26-03-2017 21:35:16   [#71]

pepe - są i to na moje oko nawet bardziej niż były:

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2b. W ramach:
1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

pepe26-03-2017 21:46:13   [#72]

Asiu

do art.42.2.1 ....

w wymiarze określonym w ust. 3

Joasia Berdzik26-03-2017 21:56:17   [#73]

hm...
to wrzucam dokładny przepis:)

"w wymiarze ustalonym w ust 3" dotyczy tylko  Art. 42.2.1, a 2d dotyczy Art 42.2.2

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

2b. W ramach:
1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

pepe26-03-2017 22:25:37   [#74]

Asiu, powiedz tak lub nie.

Czy zgodnie z prawem mogę, nie płacąc dodatkowo na te godziny,

  1. przydzielić np. kółko matematyczne nauczycielowi ?

  2. przydzielić zajęcia dyd-wyr nauczycielowi?

Jot26-03-2017 22:39:43   [#75]

Przepraszam, że nie odzywałam się. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

1.W ramach "starych karcianych" - tych, za które dodatkowo nauczyciel nie ma płatne-wiem oczywiście, że koła zainteresowań można, ale czy wszystkie? Przecież niektóre koła są dla uczniów szczególnie uzdolnionych- w tym roku np nauczyciele w ramach tych godzin przygotowują uczniów do kolejnych etapów konkursów kuratoryjnych. Przecież to jest ppp dla zdolnych...To w przyszłym roku już nie będą mogli w tych godzinach z nimi pracować??Tego nie rozumiem...

2.Co z zajęciami wyrównawczymi? /Teraz prowadzą nauczyciele dodatkowo jak stare karciane/ Czy mogą być prowadzone tylko z godzin przyznanych przez OP? Przecież nowych GDDD jest niewiele, zważywszy na to, że :

a) w szkole jest tylko 1 oddział klasy IV i VII - nowa podstawa programowa

b) a w klasach V i VI /też pojedyncze oddziały w szkole/wg starej podstawy programowej gddd muszą być przyznane na dodatkowe godziny z przedmiotów, jak wyżej pisałam w naszym przypadku na j.polski i matematykę /ewentualnie na inny przedmiot, jeśli zaistniała taka konieczność/....a nie na zajęcia wyrównawcze

 

Ala26-03-2017 22:49:48   [#76]

ramówka dla SP w załączniku nr 1 odsyłacz 7)

7) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.


a to oznacza, że w klasach, które pójdą wg nowej ramówki ( kl. 1, 4, 7 ) trzeba poczekać na przepisy, które będą wydane

w pozostałych tak jak do tej pory bo idą starą ramówką

w gimnazjach - stara ramówka, czyli tak jak do tej pory było, tak powinno być nadal

Joasia Berdzik26-03-2017 22:57:14   [#77]

pepe, więc tak, z art 42 2d możesz:

  1. przydzielić np. kółko matematyczne nauczycielowi ?
    tak

  2. przydzielić zajęcia dyd-wyr nauczycielowi?

            nie mozesz, bo zajęcia o takiej nazwie jest zajęciem z zakresu pomocy psychologiczni-ped i jest obwarowane przepisami rozporządzenia o pomocy. Te zajęcia znajdują się w IPET

ale możesz np. mieć  doraźne zajęcia przedmiotowe– w razie występującej potrzeby (pomoc edukacyjna udzielana uczniowi)

Joasia Berdzik26-03-2017 22:59:11   [#78]

tak - zgadzam się z Ala,z e mamy dodatkową trudnośc, bo jest brak aktualnego rozp. w sprawie pomocy

Ale zakładam, że tam się cuda nie stana i przyszłe rozwiazanie powielą te obecne

Ala26-03-2017 23:03:34   [#79]

pewnie tak 

ale skoro tak literalnie zapisano, że pomoc p-p ma być wg nowych przepisów to w jakiś sposób powinny w nich być określone zasady

nie pozostaje więc nic innego jak czekać

Rycho26-03-2017 23:30:09   [#80]

z tymi kółkami to też moim zdaniem nie do końca jest tak, jak mówi Asia.

Jeśli kółka mają rozwijać uzdolnienia, to nie można ich robić z godz. karcianych, bo takie zajęcia w myśl obecnych przepisów należą do ppp.

Natomiast zastanawia mnie co innego.

W ramach jakiej części czasu pracy n-l będzie realizował zajęcia wg nowych przepisów? Już wiemy, że nie może z art. 42 ust. 2 pkt 2. Pkt 3 też nie, bo to zupełnie co innego.

Zostaje więc tylko pkt 1, czyli czas pracy na tych zajęciach będzie się wliczał do pensum. Jeśli tak, to to by oznaczało, że będą to godziny płatne dla nauczyciela.

Wobec tego ciekawi mnie, kto za to będzie płacił? Czy rząd znajdzie na to pieniądze, czy też samorządy zostaną tym uszczęśliwione?

No i jeśli te zajęcia będą płatne, to pewnie będzie ich nie za wiele, bo nie sądzę, że nagle znajdzie się jkaś znacząca kwota pieniędzy na ten cel. Może tyle co na rozwijanie zainteresowań. Jeśli tak, to moje dzieciaki będą miały ok. 10godz./tyg. zamiast ok.70 godz./tyg. tych zajęć.

więc dla dzieciaków zmiana jak widać wyjdzie na dobre :-(

 

rzewa27-03-2017 00:44:30   [#81]

do #68: Agnes nie możesz tych godzin przeznaczyć na nic innego jak zajęcia obowiązkowe z ramowych planów nauczania gdyż one takie wg. rozporządzenia są -> wszystkie wskazane w tej ramówce godziny (te, które są wskazane dla danej klasy w wymiarze tygodniowym) są na realizację zajęć obowiązkowych (czasem dopuszczone są zajęcia dodatkowe, ale na pewno nie zajęcia z ppp)

Ala27-03-2017 01:28:57   [#82]

# 80  też mam takie obawy :(


post został zmieniony: 27-03-2017 01:29:23
Joasia Berdzik27-03-2017 06:57:55   [#83]

Rycho -zgadzam sie, ze to ekwilibrystyka slowna i trzeba bedzie tak nazywac zajecia, zeby jasno z nich wynikalo, co jest czym

Jednak w pomocy psych-ped jest mowa o zajxeciach dka dzieci szczegolnie uzdolnionych, a wiec dla wyjatkowej grupy dzieci. Moim zdaniem nie ma przeszkod, zeby kolko matematyczne realizowac jako zajecie rozwijajace zainteresowania, a nie wybitne talenty.

Mam prosbe -zeby zrozumiec ten problem z czasem mozesz mi go wyoslic? O realizacje ktorych zajec Ci chodzi?

O zajecia z pomocy psych -ped?

Jesli chodzi o te, to mam konkluzje, ze bedzie dramat, tak z zajeciami dla najslanszych (ale takich, ktore maja opinie, a nie orzeczenia i dla wyjatkowo zdolnych. Zreszta generalnie bedzie z tym klopot.

(Przeoraszam za brak polskich znakow tu i tam -piszę w drodze będąc)

 

Rycho27-03-2017 12:44:11   [#84]

Asiu,

Wiem, że  w przepisach o ppp jest mowa o szczególnie uzdolnionych. Chodzi mi tylko o to, że trzeba będzie dokonywać ekwlibrystyki słownej żeby udowodnić, że dane kółko nie jest formą tej pomocy. Bo jeśli komuś przyjdzie do głowy, że jest, to będzie mnie szczypać za łamanie przepisów.

Co do czasu. Jak wiesz art. 42 ust. 2 opisuje w trzech punktach co nauczyciel ma robić w swoim czasie pracy. 

Licząc od tyłu:

Pkt. 3 dotyczy doskonalenia i przygotowywania się do zajęć, więc w ramach tej części czasu pracy nie będzie wykonywał zajęć ppp (tych poza zajęciami rozwijającym zdolności, bo na nie są godziny w ramówce). Czyli w warunkach szkolnych przede wszystkim zdw (ale nie tylko)

Pkt. 2 dotyczy wykonywania innych zadań statutowych poza zajęciami świetlicowymi i ppp. Bo wyłączono możliwość prowadzenia tych zajęć w ramach tego punktu.

Zostaje więc pkt 1 czyli pensum na wykonywanie zadań z ppp.

A to się wiąże z tym, co wyżej, czyli płacenie za nie.

Oczywiście istnieje jeszcze możliwość, że wymyślą jakiś inny sposób na to. Na razie jednak nic na ten temat nie wiadomo.

Bo przynajmniej mnie nie  jest znany projekt przepisów dotyczących tego tematu.


post został zmieniony: 27-03-2017 12:45:47
Joasia Berdzik27-03-2017 18:07:06   [#85]

juz zrozumiałam :)

zgadzam się z Tobą

graraz03-04-2017 12:05:48   [#86]

Gdzie jest napisane że godzin do dyspozycji dyrektora nie mogę dołożyć do zajęć obowiązkowych?

Ratunku, gubię się!!!! :(

Joasia Berdzik03-04-2017 12:08:49   [#87]

w ramówce

par2

4) tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkołyprzeznaczonych na:

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

graraz03-04-2017 12:12:07   [#88]

Bardzo dziękuję. Wiedziałam, że gdzieś widziałam:)

zemi04-04-2017 18:55:35   [#89]

Asiu, ale stare godz. czyli kl. V, VI i II i III gimnazjum po staremu, czyli zwiększenie wymiaru przedmiotu?

Joasia Berdzik04-04-2017 19:19:46   [#90]

tak

i jeszcze II i III sp też

 

zemi04-04-2017 19:44:24   [#91]

No tak :-)

Ed05-04-2017 17:35:34   [#92]

w ramówce, w par. 2 mamy, że GDDD w szkołach branżowych można przeznaczyć na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych. Czy to oznacza, że można je wykorzystać na dodatkową godzinę dowolnego przedmiotu "zawodowego" ?

 

Sisteron05-04-2017 23:18:23   [#93]

Witam,

czytam kolejne wątki i nabieram coraz więcej wątpliwości. Czy ktoś mógłby podsumować powyższe rozważania?

1) zrozumiałam, że nie ma pp do organizowania zajęć z pp (zdw, korecyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej?

Jak mam je zaplanować? (JST nie jest chętne do opłacania nam zajęć dodatkowych)

2) GDD-wg nowego rozporządzenia w klasach IV i VII nie mogę przydzielić np.po 1h na matematykę?

3) szkolne plany nauczania dla obecnej klasy 4 i 5 przygotowuję wg starej ramówki 4-6 i wg nowej w kl. 7-8?

Dziękuję.

ergo05-04-2017 23:25:15   [#94]

Gimnastyka korekcyjna to nie są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


post został zmieniony: 05-04-2017 23:25:34
hania06-04-2017 00:07:30   [#95]

ad 1 - zawsze możesz na piśmie op poprosić...:-)

ad 2 - nie możesz

ad3 - nowa ramówka w IV i VII. nie ma potrzeby szkolnych planów nauczania, ramówka jest sztywna.... ( po mojemu)


post został zmieniony: 06-04-2017 00:08:23
mariz21-08-2017 21:49:18   [#96]

Witam!

Niedługo początek nowego roku szkolnego.

Czy już wiadomo jak należy organizować pomoc pp w wygaszanym gimnazjum?

Rozumiem, że "koła zainteresowań" można organizować jako zajęcia rozwijające zainteresowania, wtedy nie "łapią się " pod ppp i nie są płatne.

Co z zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi?

Nie planowałam takich w arkuszu, bo nie mogłam. W ramach jakiego artykułu można czy nie można ich realizować?

Proszę o pomoc i podpowiedzi:)

mariz25-08-2017 18:06:03   [#97]

podnoszę , bo już widzę, że zamotałam się i to na dobre.

Właśnie zajęć rozwijających uzdolnienia nie można używać w nazwie koła bowiem one "łapią się " pod ppp. ;)))

Jak myślicie czy można nauczycielowi w ramach pensum w gimnazjum przydzielić prowadzenie "zajęć fakultatywnych z matematyki " przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego?

izael26-08-2017 10:30:56   [#98]

to jakaś rzeczywistość równoległa chyba:(

przecież to nienormalne, że jest tak:

- każda szkoła tworzy ofertę zajęć pozalekcyjnych, bo takie są potrzeby uczniów i to określa też nasze szkoły - jakie są, co im w duszy gra, co mogą,

- nasi nauczyciele chcą prowadzić zajęcia i jest to dla nich oczywiste,

- język polski nasz ojczysty szanujemy i chcemy odpowiednie rzeczy dać słowo i co za tym idzie nie chcemy mówić na wyrównawcze - konsultacje, na zajęcia rozwijające uzdolnienia - konsultacje, na ...

a nie bardzo mamy wyjście:(

oczywiście możemy nie robić zajęć, ale to głupie

a jak zrobimy oszukując mowę polską, to mam piasek między zębami i mi zgrzyta

jak nauczyciel sam przyjdzie i powie, że chce poprowadzić zdw nieodpłatnie (bo kasy w OP nie ma), bo tak rozumie swoją odpowiedzialność za pracę z dziećmi, dyrektor zgodzi się na te zajęcia i poprosi o odpowiednią dokumentację, a za jakiś czas nauczyciel się namyśli, że jednak nieodpłatnie to nie... to dyrektor ze swojej kieszeni zapłaci...?

eeeeh

 


post został zmieniony: 26-08-2017 10:31:36
rzepek26-08-2017 11:26:45   [#99]

Ja w klasie VII (3 uczniów) przydzieliłam z gddd 1 godz kółka matematycznego, rozwijąjącego zainteresowania uczniów. Bedziemy  się interesować tym, czy 24 da się podzielic bez reszty przez 3. Taki poziom. Podejrzewam wielkie zainteresowanie kółkiem i dobre chęci.  I tak nie mają wyjścia, muszą rozwinąć zainteresowania, czy chcą, czy nie;) 

Danusia26-08-2017 13:20:21   [#100]

Świetnie!

25 sierpnia ukazało się rozporządzenie o ppp. A w nim m.in. o dydaktyczno-wyrównawczych.

OP nie ma pieniędzy. Uczniowie mają plan upchany do odwozów. ZDW najczęściej obejmują wielu uczniów, którzy chodzą na rewalidację, korekcję-kompensację, do psychologa. A może te dzieciaki chętnie uczestniczyłyby w zajęciach sportowych, teatralnych, plastycznych, kulinarnych czy innych?! Po 6 czy 7 godzinach samej nauki będą miały odruch wymiotny na szkołę. Sama bym miała.

25 sierpnia wysłałam aneks do organizacji. Do zaopiniowania przez KO - bez zdw.

Myślę, że cały wrzesień będę się bawić w aneksowanie! A może ktoś dałby nam normalnie popracować?!

Chaszcze przepisów stają się dla mnie coraz bardziej nie do przejścia!

A Pani AZ macha pod koniec wakacji długopisem pod kolejnymi rozporządzeniami. Nie nadążam drukować i czytać.

"Uczę się" szkoły podstawowej i przedszkola (jestem gimnazjum przekształconym w sp), tracę orientację, które przepisy dla gimnazjum, które dla sp.

Stanę za chwilę przed rp i okażę się niekompetentna, bo boję się, czy będę znała prawidłowe odpowiedzi na pytania nauczycieli.

Życzę urzędnikom MEN dobrego samopoczucia, zresztą pewnie takie mają. Sobie nawet nie wiem, czego życzyć.

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]