Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar10-02-2011 22:58:23   [#01]

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia
nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad
udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

http://oskko.edu.pl/oskko/tygodniowy_obowiazkowy_wymiar_godzin/

Zapraszamy do konsultacji:

Treść zarządzenia

Treść uzasadnienia
bogna11-02-2011 09:50:53   [#02]
jest wśród nas ktoś ze szkoły prowadzonej przez MEN?
AnJa11-02-2011 10:02:27   [#03]
to chyba nawet nie tyle szkól przez MEN prowadzonych wszystkich dotyczy, a tylko za granicą i kształcenia na odległość
Marek Pleśniar11-02-2011 11:59:21   [#04]

"wśród nas" to rzecz względna

należy do nas wiele osób, ale czy biorą aktywny udział na forum - raczej nie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]