Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przedstawiciel rady pedagogicznej w konkursie na dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
j2305-05-2010 12:37:15   [#01]

Ustawa o systemie oświaty:

"w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek (...) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół"

 A jak przedstawiciele mają wyłonić przedstawiciela? Załóżmy, że jest ich 2 i w żaden sposób nie dojdą do porozumienia, tym bardziej, że do konkursu startują dyrektorzy ich placówek łączonych w zespół. Czy w takiej sytuacji OP może wskazać któregoś z nich? Ja mam poważne wątpliwości i raczej skłaniałbym się do tezy, że w tym przypadku nie wybrano przedstawiciela i w konkursie nie ma członka reprezentującego nauczycieli.

foki05-05-2010 13:23:34   [#02]

No wiesz, sprawa jest prosta. Tajne głosowanie. Każdy głosuje za sobą.

Nie mogłaś wykombinować innego rozwiązania? np, troje przedstawicieli.

ewa05-05-2010 13:28:35   [#03]
hmm
w przypadku dwóch, to:
albo konklawe
albo krakowski targ - do komisji wy nauczyciela, my rodzica
;-)
j2305-05-2010 13:34:42   [#04]

#2 foki zapomniałeś(łaś) dodać "śmieszka"

#3 ewa twoja propozycja "pachnie" odwołaniem strony, która przegra konkurs i będzie miała rację 

ewa05-05-2010 13:52:21   [#05]
pełna zgoda j23 :-)
Kasia Gro05-05-2010 13:57:45   [#06]
A tak normalnie to jak wygląda skład komisji konkursowej? Niestety nie mam czasu szperać!
Adaa05-05-2010 16:54:24   [#07]

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy
    - z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3.

8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3.

9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:

1) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół;
2) przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół.

10. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.

basiaj05-05-2010 17:45:38   [#08]
witam  mamy konkurs na dyrektora należy wybrać nauczyciela który będzie w komisji egzaminacyjnej czy należy go wybrać w tajnym głosowaniu?
bosia05-05-2010 18:13:59   [#09]

tak jak masz w regulaminie rp

u nas w takich sprawach i innych osobowych robimy tajne

dariuszn707-05-2010 17:54:47   [#10]

Wg mnie robi sie zebranie wszystkich rad pedagogicznych i w tajnym głosowaniu wybeira się przedstawiciela spośród tych którzy zostali wybrani przez każdą radę. w tym wypadku spośród tych dwóch.


Bardziej zastanawia mnie wybór przedstawiciela Rady Rodziców, kto go wybiera Rada Rodziców czy wszyscy rodzice. Wydaj mi sie że RR bo jak ktoś zrobiłby zebranie wszystkich rodziców to może być problem zwołując rodziców z obu szkół.


post został zmieniony: 07-05-2010 17:56:57
j2307-05-2010 21:16:18   [#11]

#10 nie masz racji, ustawodawca zapisał wyraźnie "wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych" to primo, a secundo formalnie nie mogą obradować wspólnie rady pedagogiczne kilku szkół i podejmować uchwały, a więc nawet jak wybiorą przedstawiciela bezpośrednio na takim posiedzeniu to nie będzie to zgodne z ustawą.

Co do rodziców cytuję "wyłania się spośród rad rodziców" - więc chyba jasne, nie do końca, bo tu dopuszcza się wspólne posiedzenie RR różnych szkół - inaczej niż przy RP. 


dariuszn709-05-2010 22:01:42   [#12]
to kto wyłania spośród tych dwóch OP bo ktos to zrobic musi
j2313-05-2010 13:04:47   [#13]
#12 no właśnie chodzi o tego "ktosia"! Na pewno nie jest nim OP, jeżeli nie uda się im wybrać dowolnie wybraną przez nich (nie przez OP) metodą to tego przedstawiciela w komisji nie będzie. Innego wyjścia chyba nie ma.
post został zmieniony: 13-05-2010 13:12:56
JarTul11-04-2012 19:59:44   [#14]

"Wyciągnę" wątek.
A co w przypadku gdy RP nie wytypuje swojego kandydata do komisji konkursowej na dyrektora?
A) Komisja pracuje bez przedstawiciela RP?
B) Komisja nie może być powołana bez przedstawiciela RP?
C) ...?


post został zmieniony: 11-04-2012 20:00:06
sylwia11-04-2012 20:02:44   [#15]

nie mogę się doszukać.........

czy ustępujący dyrektor może być przedstawicielem RP na konkursie?

JarTul11-04-2012 20:24:37   [#16]

Jeżeli nie będzie startował w konkursie, to moim zdanie nie ma przeciwwskazań, o ile RP wybrała go na swojego przedstawiciela w komisji konkursowej.

A #14 ???

sylwia11-04-2012 20:32:29   [#17]
moim zdaniem A :-)
sylwia11-04-2012 20:39:04   [#18]
ważne tylko aby komisja odbyła przy udziale  2/3 jej członków,
JarTul11-04-2012 21:28:08   [#19]
Tylko czy OP nie musi powołać komisji w składzie ustalonym w ustawie?
JarTul12-04-2012 07:04:19   [#20]
#14, #19 ???
hania12-04-2012 07:27:49   [#21]

wytypować trzeba - bo komisję powołać trzeba.......

jak się nie stawi- to 2/3 składu wystarczy.....

JarTul12-04-2012 08:10:18   [#22]
A, gdy RP wstrzymuje się z wytypowaniem przedstawiciela? Pat?
rzewa12-04-2012 08:16:21   [#23]

Nie może "wstrzymywać się" - co przez to rozumiesz?

Jeśli dyrektor opóźnia zwołanie zebrania rp lub nie przedstawia wniosku, to zebranie takie może zwołać OP i wniosek przedstawić, oraz głosowanie zarządzić więc...?

beata14 6013-04-2012 12:25:53   [#24]
U mnie podobny problem. Zwołałam RP mojej szkoły, koleżnka dyrektorka RP przedszkola. Spotkamy się wspólnie, ale formalnie jak zapisać uchwały. Czy uchwała o takim samym brzmieniu, ale każda rada swoją? Załózmy, że uda nam się wyłonić wspólnego kandydata. Czy głosowanie wspólne obu rad, czy każda rada głosuje osobno? Koleżanka dyrektorka z przedszkola nie kandyduje, bo odchodzi na emeryturę. Czy bedę miała kontrkandydata? -  nie wiem.
rzewa13-04-2012 18:34:39   [#25]

każda rp głosuje osobno i wyłania swojego przedstawiciela (nie musi się to odbywać ani w tym samym czasie, ani w tym samym miejsc)

Ci przedstawiciele spotykają się i uzgadniają pomiędzy sobą który z nich będzie uczestniczył w pracach komisji

przekazują tę informację każdej rp do protokołu

każdy z dyrektorów informuje OP o wyłonionym tą drogą przedstawicielu (oczywiście tym samym :-))

ram504-05-2012 09:18:53   [#26]

[#14]

Podnoszę. Miał ktoś taki przypadek?

ram504-05-2012 09:30:54   [#27]
Mam podobną sytuację - z tym, że to rodzice wyłonili dwóch kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów. Przewodniczący rady rodziców twierdzi, że w takiej sytuacji rada rodziców nie wytypuje kandydata.
ram504-05-2012 12:12:11   [#28]
?
Jacek04-05-2012 19:10:35   [#29]
no i coż.. niech odpisze do OP, że RR nie wytypowała kandydata. Konkurs odbędzie się bez niego
ankate20-08-2013 18:56:27   [#30]

Czy wytypowany przedstawiciel RP podczas konkursu głosuje wg swojego "sumienia" czy ma obowiązek głosowania zgodnie z ustaleniami wiekszości RP (w przypadku, gdy w konkursie startuje kilku kandydatów z jednej szkoły).  Przedstawiciel RP jest w mało komfortowej sytuacji....

elrym20-08-2013 19:02:19   [#31]

według swojego sumienia :-)

elrym20-08-2013 19:04:11   [#32]

nie można ustalać

 

oficjalnie :-)))

 

ankate20-08-2013 19:24:04   [#33]

Ja to wiem, tylko przedstawiciel RP  w rozterce, więc chciałbym go wzmocnić i upewnić, że najważniejsze jego doświadczenie i jego wola, a RP wybierając go zaufała mu:-))))

eny31-03-2017 23:47:13   [#34]

odgrzebuję wątek;-)

Czy wybór przedstawiciela RP w konkursie na dyrektora odbywa się w sposób tajny? Jak to organizujecie? Nie mamy zapisów w regulaminie na ten temat;(

 

 

DYREK01-04-2017 09:06:47   [#35]

zgodnie z zapisami regulaminu RP

jak nie ma odpowiednich zapisów, to przed wyborami  należy podjąć uchwałę o sposobie wyboru -> np. w sprawie tajnego lub jawnego wyboru

link12312-04-2017 23:29:02   [#36]

chcialbym zapytać o przedstawicieli RP i RR do komisji konkursowej. Ile osób i na jakiej podstawie podejmujemy uchwałe?

rzewa13-04-2017 08:21:20   [#37]

po 2 osoby

uchwała na wniosek OP z dnia w związku z art 36a ust 6 pkt 2 u.s.o.

link12314-04-2017 08:19:38   [#38]

dziękuję rzewo.

link12318-04-2017 12:09:39   [#39]

a jeszcze chciałem Was zapytać o dokumenty przekazywane do OP - wybór przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Czy macie jakies wzory protokołów? - z góry dziękuję.

camelot19-04-2017 14:53:46   [#40]

Rzewo!

A czy przypadkiem nie jest to art 63, pkt. 14 Prawa oświatowego z 14 grudnia 2016 roku? W tym przepisie jest dwóch przedstawicieli RR.

camelot19-04-2017 15:04:49   [#41]

Przepis Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Prawie oświatowym uchyliły m.in. artykuły 35b - 44 UoSO. Tak więc też artykuł 36a o składzie komisji konkursowej.

Wertykal19-04-2017 15:26:24   [#42]

Czy fakt, że nauczyciel był autorem skarg na dotychczasowego dyrektora, stanowi przeciwwskazanie do jego uczestnictwa w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora?
W konkursie będzie startował dyrektor, na którego się skarżył nauczyciel.

eny19-04-2017 15:58:01   [#43]

Przedstawicieli wybiera demokratycznie RP zgodnie z zapisami regulaminu. Jeżeli ten nauczyciel został wybrany to widać RP ma do niego zaufanie.

Wertykal19-04-2017 16:17:48   [#44]

Tak było.

Ale organ wysłuchał skargi dyrektora i zalecił RP zmianę swojego przedstawiciela.

atodobre19-04-2017 16:21:41   [#45]

Odbyły się wybory. Było głosowanie. Na 35 nauczycieli obecnych 29.

Wynik głosowania niekorzystny dla drużyny opozycyjnej. Osoba, która przegrała, zakwestionowała wybór, mówiąc, że nie było wszystkich członków RP.

Ponowne wybory do komisji jutro. Jutro też wszystkich nie będzie. Co teraz? 

W końcu nie będzie przedstawiciela RP w komisji. To też pasuje drużynie opozycyjnej. 

Zostawić bez echa? 

camelot19-04-2017 16:26:14   [#46]

29 na 35 to jest qworum. Nie rozumiem problemu. Wybory się odbyły i są ważne. Opozycja może sobie kwestionować. Na tym polega demokracja.

rzewa19-04-2017 18:57:54   [#47]

camelot: art 36a u.s.o. (jak i pozostałe wymienione przez Ciebie) zostaną uchylone dopiero 1.09.2017 - TERAZ jak najbardziej obowiązują

atodobre19-04-2017 21:58:43   [#48]

Ja nadal ciągnę temat wyborów do komisji konkursowej:(

Czy, jeśli nauczyciel jest oddelegowany do komisji egzaminacyjnej w czasie, kiedy odbywają się wybory do komisji konkursowej (albo diabli wiedzą jakie jeszcze), może dac upoważnienie (komu?) do zagłosowania za niego ? W jakiej formie? A nazwisko osoby, na którą głosuje ma podać na kartce? Czy to w ogóle może mieć miejsce?

Jacek19-04-2017 21:59:57   [#49]

nie

eny19-04-2017 22:14:06   [#50]

Jakies mecyje tam u was z tym wyborem przedstawicieli...

U nas wyglądało to tak:

-odczytanie regulaminu, sprawdzenia stanu obecnych z podpisami w księdze obecności (kogo nie było to nie było), propozycje nauczycieli "rzucane" z sali, przygotowanie kartek z wybranymi nazwiskami i rozdanie głosującym, tajne głosowanie obecnych nauczycieli (zaznaczają 2 z kilku kandydatów) , policzenie głosów przez wybraną komisję, ogłoszenie wyniku (zapis w protokole).

To wszystko i nic więcej

 

 

strony: [ 1 ][ 2 ]