Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Regulamin wynagradzania
strony: [ 1 ]
link12319-04-2008 19:00:27   [#01]
wiem, że kiedyś już o tym było, podajcie link bo w szukaju nie moge znaleźć chodzi o regulamin wynagradzania. Czy to mamy w szkole sami opracować? Czy to kompetencja OP?
dyrlo19-04-2008 19:02:03   [#02]
Kompetencja OP , może w BIP różnych OP znajdziesz
link12319-04-2008 19:08:09   [#03]
a mozeszpodać pp? bo wizytatorka nakłania mnie do stworzenia takiego dokumentu szkole
hania19-04-2008 19:31:56   [#04]
dla nauczycieli op
dla pracowników AiO może o to chodzi....
hania19-04-2008 19:33:13   [#05]
ale w zasadzie to chyba regulamin pracy dla nich obejmuje regulamin wynagradzania
ale poczekaj na inne odpowiedzi:-)
ja już dziś nie tego chyba, zmęczonam nieco
JarTul19-04-2008 19:36:03   [#06]
KN art. 30
6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
6b. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
ankate19-04-2008 19:37:21   [#07]
nno bo Hubrt zadaje dość dziwne pytania przy sobocie. Mam swój regulamin pracy. Regulamin wynagradzania utworzony przez op. RIO sprawdzało w tym roku i nie było zastrzeżeń.
ankate19-04-2008 19:39:46   [#08]
Nigdy mi wizytator KO nie sprawdzał tych dokumentów, prędzej komisja rewizyjna op, RIO kontrola finansowa, PIP
zgredek19-04-2008 20:31:14   [#09]

KP:

Art. 772. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w § 1, pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

§ 3. Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.

§ 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2.

§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

rzewa19-04-2008 20:57:41   [#10]
szkół samorządowych nie dotyczy art 77(2) k.p. - to jedna interpretacja

a druga to - owszem dotyczy, tylko składa się z jednego punktu: ustalonej wartości jednego punktu w złotych
zgredek19-04-2008 20:58:32   [#11]
dotyczy pracowników niepedagogicznych
zgredek19-04-2008 20:59:53   [#12]

albo mam przestarzałe informacje;-)

jesli nie dotyczy to proszę o odpowiedź dlaczego

rzewa19-04-2008 20:59:57   [#13]
:-)

to zależy od punktu widzenia... :-)
rzewa19-04-2008 21:01:06   [#14]
bo jedyne co może dyrektor we własnym zakresie (i to nie całkiem) ustalić w tym względzie to wartość jednego punktu

:-)

reszta jest w rozporządzeniu albo w gestii rady
zgredek19-04-2008 21:01:08   [#15]

:-)

u nas coś takiego chyba jest - kiedyś było na pewno - teraz nie jestem pewna, ale sobie sprawdzę

;-)

rzewa19-04-2008 21:02:36   [#16]
bo kiedyś trzeba było - nie regulowało tych spraw rozporządzenie RM, a od 2005 reguluje...

:-)
zgredek19-04-2008 21:02:39   [#17]
faktycznie - właśnie zrozumiałam:-))))))))))))
zgredek19-04-2008 21:03:18   [#18]
znaczy pozostałam w 2005 roku:-)))))))))))))))))))
dwalcz19-04-2008 21:15:44   [#19]
Czyli nie musi być regulamin wynagradzania dla AiO ?
zgredek19-04-2008 21:16:26   [#20]

wyszło, że nie:-)

rzewa uzasadniła

dwalcz19-04-2008 21:29:34   [#21]
mniej roboty :)
link12320-04-2008 20:46:32   [#22]

dziękuje Wam za pomoc. A czy w prawie jest zapis dotyczący szkoły prowadzonej przez ministra? Moja szkoła jest właśnie taka - dlatego pytam o regulamin ponieważ przepis, który podajecie wyraźnie wskazuje na orgaz prowadzący - jst.

Pozdrawiam

Hubert D

rzewa20-04-2008 23:46:54   [#23]
oczywiście, że jest

art 77(3) k.p. wyklucza stosowanie art. 77(2) k.p. do takich pracowników i zawiera delegację dla ministra PiPS do określenia regulaminu wynagradzania, a jest to rozporządzenie MPiPS z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebedących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 80, poz. 375 ze zm.)
link12321-04-2008 12:08:35   [#24]
dziekuję rzewa, a czy w przypadku nauczycieli też istnieje podstawa prawna, że OP ustala Regulamin wynagradzania? Mam na myśli szkołę prowadzoną przez Ministra
rzewa21-04-2008 12:42:18   [#25]
owszem, wszystkie szkół rządowych dotyczą ust. 7, 7a i 7b art 30 KN

a to rozp. w przyp szkół artystycznych to:

Rozporządzenie MEN z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 22, poz. 182 ze zm.)
link12321-04-2008 13:14:47   [#26]

Bardzo dziękuję rzewo -:) Na was można zawsze liczyć.

Pozdrawiam

Hubert D

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]