Wymiana plik闚
Autor:
Opis:
Plik:

Kategoria: Prawo.

Liczba plik闚: 585, sortowanie wg daty malej帷o.

Data Autor Opis Liczba pobra
05.08.2019 rzewa Akt/dekret przeniesienia n-la z art 19 KN do innej szko造
Pobierz: przeniesienie z 18.zip* (9 KB)
96
10.07.2019 Leszek propozycje nowych-wy窺zych wynagrodze zasadniczych nauczycieli od 1.09.2019 r. (w tym dodatk闚 wych. w przedszkolach
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-z proj. zm.-1-09-2019.zip* (16 KB)
509
28.06.2019 Jacek Ujednolicona Karta Nauczyciela wg stanu na 1 wrze郾ia 2019 r. z uwzgl璠nieniem zmian z projektu poselskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.
Pobierz: KN wg stanu na 01.09.2019 ze zmianami projektem poselskim z dnia 06.06.2019.zip* (92 KB)
427
02.04.2019 Leszek egzamin gimnazjalny i maturalny - na 3.04.2019 r. - warto zapozna si ze zmianami
Pobierz: rozp. MEN-egzamin gim. i matural.-zm. 3.04.19.zip* (34 KB)
132
02.04.2019 Leszek egzamin 8-klasisty od 3.04.2019 r. - warto zapozna si ze zmianami
Pobierz: rozp. MEN-egzamin 8klasisty-zm. 3.04.19.zip* (18 KB)
162
19.03.2019 EElcia wniosek o udost瘼nienie informacji publicznej
Pobierz: informacja publiczna.zip* (11 KB)
183
05.03.2019 Leszek ujednolicona KN z propozycj zm. z 28.02.2019 r.
Pobierz: USTAWA_KN-1.01.2019- z proj. zm.zip* (110 KB)
300
19.02.2019 Leszek ujednolicona organizacja roku szkolnego szk馧 przekszta販onych od 1.09.2019 r.
Pobierz: rozp. MEN-organizacja-roku-szkolnego-szk. przekszta販onych-1.09.19.zip* (11 KB)
322
08.02.2019 Leszek wynagrodzenia nauczycieli po opublikowaniu rozporz康zenia - tekst jednolity - kwoty jak zwykle powalaj帷e
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-9-02-2019.zip* (16 KB)
258
11.01.2019 rzewa na kolorowo zaznaczono cz窷ci ustawy wg daty wej軼ia w 篡cie
Pobierz: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy prawo O鈍iatowe.zip* (139 KB)
556
02.01.2019 Leszek ujednolicone ocenianie nauczycieli po zmianach - obowi您uje od 3.01.2019 r. , nieco zmienione w stosunku do projektu
Pobierz: rozp. MEN-ocena pracy nauczyciela - ze zm. 3.01.2019.zip* (15 KB)
1116
28.12.2018 Leszek projekt zmian w rozporz康zeniu p豉cowym dla nauczycieli - tekst jednolity - kwoty podwy瞠k powalaj帷e
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-01-2019.zip* (16 KB)
328
10.12.2018 Leszek ujednolicone ocenianie nauczycieli z proj. zm. rozp - XII.2018
Pobierz: rozp. MEN-2018-1133-szczegolowe-kryteria-i-tryb- z proj. zm..zip* (15 KB)
409
04.12.2018 Benigna rejestr wyj嗆 z zarz康zeniem - przedszkole
Pobierz: zarz康zenie z kart wyj軼ia.zip* (13 KB)
803
06.11.2018 Leszek ujednolicone rozp. w spr. bhp w szko豉ch (po zmianach)
Pobierz: Rozp. MEN -bhp -ze_zm_w 2018.doc.zip* (27 KB)
834
17.09.2018 rzewa Komentarz do Uchwa造 SN (III PZP 3/06) dotycz帷ej urlopu nauczyciela
Pobierz: Komentarz do Uchwa造 SN z dnia 10 maja 2006.zip* (22 KB)
570
14.08.2018 Leszek ujednolicone uoso na 28.08.2018 r.
Pobierz: USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzie 28.08.2018.zip* (107 KB)
352
06.07.2018 Leszek ujednolicone Prawo o鈍iatowe na dzie 19.07.2018 r.
Pobierz: USTAWA-Prawo o鈍iatowe-stan na 19-07-18.zip* (125 KB)
401
02.07.2018 Leszek ujednolicona KN z projektem zmian zawartych w proj. tzw. ustawy zawodowej z czerwca 2018 r.
Pobierz: USTAWA_KN-z proj. zm. VI.18.zip* (111 KB)
429
26.05.2018 Leszek ujednolicone u-Prawo o鈍iatowe na dzie 25.05.2018 r., po zmianie ustaw o ochronie danych osobowych - monitoring w szkole
Pobierz: USTAWA-Prawo o鈍iatowe-stan na 25-05-18.zip* (124 KB)
338
11.04.2018 Leszek tekst jednolity organizacji kszta販enia niepe軟osprawnych z projektem zmian z kwietnia 2018 (bez asystenta)
Pobierz: Rozp. MEN-warunki-organizowania kszta販enia niepe軟osprawnych-z proj.zm..zip* (15 KB)
422
10.04.2018 izael Podstawy prawne uchwa
Pobierz: 2018_Uchwa造 rady pedagogicznej i Rady Rodzic闚 (1).zip* (19 KB)
1593
09.04.2018 Leszek ujednolicona szczeg馧owa organizacja szk馧 i przedszkoli na dzie 10.04.2018 r.
co MENowi si terminy rozje盥zaj
Pobierz: rozp. MEN - szeg馧owa organizacja szk馧 ze zm.-10-04-18.zip* (22 KB)
576
29.03.2018 Leszek ujednolicone rozp. MEN z wynagrodzeniami zasadniczymi dla nauczycieli na dzie 1.04.2018 r.
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-04-2018.zip* (16 KB)
243
21.03.2018 Leszek ujednolicenie rozporz康zenia w sprawie szczeg馧owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieni篹nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
- od 22.03.2018
Pobierz: rozp. MEN-szczegolowe-zasady-ustalania-wynagrodzenia-22-03-18.zip* (9 KB)
284
09.02.2018 Leszek ujednolicone podwy磬i dla nauczycieli od 1.04.2018 r. - projekt
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-z-proj_zm. 2018.zip* (16 KB)
727
02.02.2018 Leszek ujednolicone przeciwdzia豉nia narkomanii, a z tym nowe zadania RP i dyrka (terminowe)
Pobierz: rozp. MEN-przeciwdzia豉nie narkomanii-26-01-18.zip* (15 KB)
508
29.01.2018 Jacek Ujednolicona organizacja szk馧 i przedszkoli zgodnie z projektem zmian z 24.01.2018 r.
Pobierz: Nowelizacja - Organizacja szk馧 i przedszkoli 24.01.2018 r..zip* (23 KB)
818
04.01.2018 Leszek ujednolicone rozp. w sprawie wymaga ochrony przeciwpo瘸rowej, jakie musi spe軟ia lokal, w kt鏎ym s prowadzone oddzia przedszkolny lub oddzia造 przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekszt
Pobierz: rozp. MEN w spr. wymaga ppo. w odz. przed. w SP-1.01.2018.zip* (12 KB)
246
01.12.2017 Leszek ujednolicona specustawa na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA-przepisy wprowadzajace ustaw Prawo o鈍iatowe-stan na 1-01-18.zip* (143 KB)
595
01.12.2017 Leszek ujednolicone Prawo o鈍iatowe na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA-Prawo o鈍iatowe-stan na 1-01-18.zip* (125 KB)
529
01.12.2017 Leszek ujednolicona KN na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA_KN-1.01.18.zip* (103 KB)
844
06.11.2017 Leszek ujednolicone ocenianie nauczyciela i dyrektora na dzie 7.11.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - ocena-pracy-nauczyciela z zm. 7-11-2017.zip* (14 KB)
955
18.10.2017 Leszek ujednolicone rozp. MEN w sprawie oceniania pracy nauczycieli wraz z proj. zmian z 9.10.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - kryteria-i-tryb-dokonywania-oceny-nauczyciela z proj. zm..zip* (13 KB)
543
17.09.2017 Leszek ujednolicona KN z proj. zm. z ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA_KN-z proj. zm. wrzesie 2017.zip* (106 KB)
477
24.08.2017 Leszek ujednolicone konkursy, turnieje i olimpiady na dzie 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp. MENiS -turnieje i olimpiady-ze-zm-1-09-17.zip* (14 KB)
245
24.08.2017 ewa "Nawigacja o鈍iatowa" - por闚nanie zapis闚 ustawy Prawo o鈍iatowe (UPO) i ustawy o systemie o鈍iaty (uso)
Pobierz: eh - Nawigacja o鈍iatowa.zip* (32 KB)
969
01.08.2017 Leszek ujednolicone ocenianie z proj. zm. opublikowanym 1.08.2017 r.
Pobierz: rozp_MEN-ocenianie - z proj. zm.zip* (19 KB)
872
25.07.2017 Leszek ujednolicone rozp. MEN w spr. szczeg馧owych zasad dzia豉nia Poradni PP z projektem zm. z 20.07.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - szczeg馧owe-zasady-dzia豉nia PPP-z proj. zm..zip* (15 KB)
271
26.06.2017 Leszek Ujednolicona edukacja dla bezpiecze雟twa - wg stanu na 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - edukacja dla bezpieczenstwa-1-09-2017.zip* (8 KB)
449
14.06.2017 Leszek ujednolicone nauczanie religii i etyki od 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp_MEN-nauka_religii i etyki-1-09-2017.zip* (13 KB)
684
09.06.2017 Leszek ujednolicony Wd眨R
Pobierz: Rozp_MEN-WD爹-ze_zm. 1.09.2017.zip* (9 KB)
864
31.05.2017 Marek Ple郾iar Jacek Rudnik: Karta Nauczyciela. Wersja od: 1 wrze郾ia 2017 r. po na這瞠niu zmian proponowanych w projekcie z dnia 30 maja 2017 r. ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych, kt鏎a wprowadzi ma zmiany w KN.
Pobierz: Karta Nauczyciela - ujednolicenie z projektem z 30 maja 2017 r..zip* (123 KB)
723
18.05.2017 Leszek ujednolicone badania uczni闚 - drobne zmiany
Pobierz: Rozporz康zenie MZ - badanie lek. uczni闚 - 1.09.2017.zip* (9 KB)
338
24.03.2017 Leszek wynagrodzenia nauczycieli ze sp豉t od 1.01.2017 r. (por闚nawczo ... od wiek闚)
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-ze_zm. 2017.zip* (15 KB)
611
06.03.2017 Leszek nauka religii i etyki ujednolicona z projektem zmian
Pobierz: Rozp_MEN-nauka_religii i etyki-z proj.zm..zip* (12 KB)
704
03.03.2017 Leszek jednolity tekst rozporz康zenia o organizacji KO - od 18.03.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - organizacja KO-18-03-2017.zip* (10 KB)
242
12.01.2017 Leszek ujednolicona KN na dzie 15.01.2017 r. (ze zm. z uPwu-Prawo o鈍iatowe)
Pobierz: USTAWA_KN-15.01.17.zip* (77 KB)
898
10.12.2016 Leszek ujednolicone rozp. MEN w spr. organizacji KO z proj. zmian
Pobierz: rozp. MEN-organizacja-KO-z proj. zm..zip* (10 KB)
239
08.12.2016 Leszek ujednolicone UoSO na 17.12.2016 r. ale z dwoma zmianami, ostatnia opublikowana 8.12.2016 r. (subwencja dla 6-latk闚)
Pobierz: USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzie 17.12.2016-2 zm..zip* (326 KB)
745
* Plik dost瘼ny tylko dla cz這nk闚 OSKKO.

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]