<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

 

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na pierwsze z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00, w centrum konferencyjnym Hotelu Moderno w Poznaniu (ul. Kolejowa 29).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

• Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania aktów prawa wewnątrzszkolnego
• Rodzaje dokumentów prawa tworzonego przez organy szkoły (po co tworzyć, kiedy tworzyć, dlaczego?)
• Regulaminy organów kolegialnych funkcjonujących w szkołach (uchwały organów kolegialnych, na co zwrócić uwagę, jak usprawnić pracę rady pedagogicznej, a może… rada pedagogiczna online?)
• Zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole (jak profesjonalnie tworzyć prawo wewnątrzszkolne?)
• Statut szkoły i inne dokumenty wewnętrzne - tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy
• Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora
• Zarządzenia dyrektora
• Etapy wydawania decyzji i postępowania administracyjnego
• Konstruowanie decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa

Przykładowe dokumenty, które otrzyma każdy
z uczestników szkolenia

• Decyzja ws. nauczania indywidualnego
• Decyzja ws. skreślenia z listy uczniów
• Decyzja ws. zwolnienia z zajęć wf
• Decyzja ws. niedopuszczenia pracownika, który stawił się po spożyciu lub spożywał alkohol w pracy
• Decyzja ws. odroczenia obowiązku szkolnego
• Decyzja ws. przeniesienia w stan nieczynny
• Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej
• Przykładowy regulamin samorządu uczniowskiego
• Decyzja ws. udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego
• Decyzja ws. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
• Decyzja ws. zezwolenia lub odmowy zezwolenia na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
• Prezentacja prowadzącego użyta podczas spotkania

 

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2014 w centrum konferencyjnym
Hotelu Moderno w Poznaniu (ul. Kolejowa 29)
.
Hotel znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji - w pobliżu Dworca Głównego PKP, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wjazdu na autostradę A2.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl