<<< powrót do strony głównej OSKKO

 


Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. w godzinach 10:00 - 15:00, w sali szkoleniowej Hotelu Mercure w Opolu (ul. Krakowska 57/59).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

 • Praktyka oceniana nauczycieli, szczególnie w kontekście prowadzenia polityki kadrowej, przydatności dla planowania ruchu służbowego.

 • Procedury dokonywania pracy nauczyciela.

 • Ocena pracy a ocena dorobku zawodowego.

 • Ocena pracy pracowników administracyjnych.

 • Wykaz stanowisk, do których stosuje się przepisy dotyczące okresowej oceny pracownika administracyjnego.

 • Studia przypadków.

MateriAŁY

Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą osobę i innych dyrektorów wzory dokumentów, takich jak:

 • przykładowa procedura oceniania nauczycieli,

 • uzasadnienia ocen pracy,

 • przykładowe arkusze samooceny,

 • zarządzenie dyrektora,

 • regulamin dotyczący dokonywania okresowych ocen.

 

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN
w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2015 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali szkoleniowej Hotelu Mercure w Opolu (ul. Krakowska 57/59). Hotel znajduje się w śródmieściu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego, obok plant i Rynku. Hotel dysponuje płatnym parkingiem (3 zł/h). Obok Hotelu znajduje się parking miejski (3,5 zł/h).

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl