<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program   Zapisy   Materiały   Miejsce   Organizator


Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na pierwsze z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00, w centrum konferencyjnym Hotelu Omega (dawny Novotel) w Olsztynie
(ul. Sielska 4A).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

• Regulacje prawne
• Praktyka prowadzenia nadzoru pedagogicznego
• Formułowanie wniosków z nadzoru
• Planowanie pracy szkoły w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego
• Koncepcja pracy szkoły
• Doskonalenie nauczycieli a nadzór pedagogiczny
• Programy nauczania – odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność nauczyciela
• Dopuszczanie programów, szkolny zestaw programów nauczania
Monitorowanie realizacji podstawy programowej – ilościowe i jakościowe

 

Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane realnie w nadzorze.
Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą osobę wzory dokumentów, takie jak m.in.:

• Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego, w tym informacja, jak prosto i efektywnie prowadzić ewaluację wewnętrzną
• Raport z ewaluacji wewnętrznej – przykład
• Arkusze obserwacji zajęć lekcyjnych i statutowych
• Karta hospitacji diagnozującej
• Arkusze kontroli
• Plan pracy wynikający z wniosków z nadzoru pedagogicznego – przykład
• Studium przypadku - budowanie koncepcji pracy szkoły
• Doskonalenie zawodowe nauczycieli – badanie potrzeb – narzędzia, uchwała w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego nauczycieli – przykład, podsumowanie doskonalenia
• Przykładowe wnioski z nadzoru
• Formatka do prezentacji sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
• Wniosek – dopuszczenie programu
• Arkusz kontroli/monitorowania pracy pedagoga
• Arkusz kontroli/monitorowania pracy bibliotekarza

 

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2014 w centrum konferencyjnym
Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska 4A)
.
Hotel znajduje się nad brzegiem Jeziora Krzywego, ok. 1,5 km od Dworca Zachodniego. Hotel jest dogodnie skomunikowany z centrum miasta (ok. 2,5 km).

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl