<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w sali konferencyjnej Hotelu Metropolis Design (ul. Wygoda 8).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

Uchwalone przepisy -  Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe obligują dyrektora do modyfikacji kalendarza jego zadań. Celem szkolenia jest usystematyzowanie informacji na temat zadań dyrektorów szkół wynikających z nowych regulacji zawartych w Przepisach wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz w ustawie Prawo oświatowe, a także w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, w tym:

1.    Przekształcanie dotychczasowej struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół.

2.    Włączanie, przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian.

3.    Polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym m.in.:

  • przeniesienie, zwolnienie, stan nieczynny, ograniczenie zatrudniania nauczycieli w okresie przejściowym,

  • kontynuacja stosunku pracy i zwolnienia pracowników niepedagogicznych,

  • pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół.

4. Organizacja szkół od 1 września 2017 r. m.in.:

  • nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania,

  • zmiany statutów,

  • kształcenie specjalne, doradztwo zawodowe, wolontariat.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Tradycyjnie spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Ze względu na istotne zmiany systemowe wprowadzane przez rząd, poinformujemy uczestników o stanie działań stron – społecznej i rządowej. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych wpływem na prace OSKKO.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w sali konferencyjnej Hotelu Metropolis Design (ul. Wygoda 8).  Hotel znajduje się w centrum miasta, w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych, ok. 2 km Dworca PKP i 1 km od Rynku.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl