<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program Zapisy Miejsce Organizator

Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. w godzinach 9:30 - 14:00 w sali konferencyjnej Hotelu Scandic w Gdańsku (Podwale Grodzkie 9).

Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu szczególnie teraz, gdy dyrektorów, urzędników OP, pracowników sekretariatów absorbują trudne zadania związane ze zmianami kadrowymi. Przyjęliśmy zasadę, że o zarządzaniu placówką będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiana ustroju szkolnego powoduje konieczność wprowadzenia zmian kadrowych w wielu szkołach, zgodnie z aktualnymi uregulowaniami w Karcie Nauczyciela, ustawie o pracownikach samorządowych, Kodeksie Pracy oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Czynności podejmowane przez pracodawcę w stosunku do pracowników winny być dokumentowane zgodnie z aktualnymi przepisami.   

Celem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy w obowiązującym stanie prawnym z uwzględnieniem terminarza zadań i działań dyrektora w okresie wdrażania zmian systemowych w obszarze prawa pracy.

Główne zagadnienia

 • Dyrektor jako pracodawca – prawne, finansowe i emocjonalne konsekwencje podejmowanych w ruchu kadrowym decyzji.

 • Aktualizacja wiedzy z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli oraz pracowników samorządowych, a także obowiązków dyrektora jako pracodawcy (świadczenia i uprawnienia pracownicze).

 • Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi - praktyczne wykorzystywanie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy.

 • Przestrzeganie właściwych zasad i procedur zmian w ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawnych.

 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi.

 • Wygaśnięcie stosunku pracy.

 • Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy.

 • Orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązywania i wygaśnięcia stosunku pracy.

 • Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, obniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.

 • Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

 • Dokumentacja pracownicza, w tym prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie. Świadectwo pracy – ostatnie zmiany w prawie pracy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe dokumenty w zakresie omawianej tematyki, w formie elektronicznej.

Tradycyjnie, spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Ze względu na istotne zmiany systemowe zapowiadane przez rząd, poinformujemy uczestników o stanie działań stron – społecznej i rządowej. Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych wpływem na nasze prace.

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Uwaga: po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości, koniecznie daj znać mailowo lub telefonicznie (kontakty poniżej), będziemy mogli sprawdzić czy zgłoszenie do nas dotarło.

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. w godzinach 9:30 - 14:00 w sali konferencyjnej Hotelu Scandic w Gdańsku (Podwale Grodzkie 9).
Hotel znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji - na przeciwko Dworca Głównego PKP, przy głównym trójmiejskim ciągu komunikacyjnym, zaledwie kilkaset metrów od Starego Miasta.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO: 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl