Stanowisko OSKKO ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
ws. projektu z dnia 30 września 2016 (podany do publicznej wiadomości dnia 5.10.2016)
ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi.

1. Nie ulega kwestii konieczność zmiany nie tyle ustawy o systemie informacji oświatowej, a narzędzia jakie zostało zaproponowane do zbierania danych oświatowych.
Trudno ocenić czy proponowana zmiana spowoduje poprawę funkcjonowania systemu SIO. Nowe rozwiązanie technologiczne pociąga za sobą nowe zagrożenia, a ich skala i występowanie nie tyle zależą od projektu ustawy co od oprogramowania, które będzie pozwalało na gromadzenie i przetwarzanie danych.

2. Kwestionujemy zasadność zbierania i przetwarzania tak wielu danych, w tym danych osobowych nie tylko nauczycieli ale także uczniów. Jest wysoce prawdopodobne, że w taki sposób zostaną naruszone prawa tych osób.
Dotychczasowa praktyka wykazała, że system informatyczny jakim dysponuje MEN nie sprostał swym zadaniom. Lecz pomimo tego, że tak naprawdę „nowe SIO” nie funkcjonuje, to cała oświata jakoś funkcjonuje… Czyli tak rozbudowany system zbierania danych nie jest niezbędny.

3. Projektowana zmiana ustawy wprowadza nowy sposób zbierania danych oraz funkcjonowania bazy danych oświatowych. Trudno stwierdzić czy jest to zmiana na lepsze ale nie ulega kwestii, że takie zmiany powinny przewidywać skuteczne regulacje w okresie przejściowym.

4. Postulujemy by w projekcie pojawiły się zapisy zwalniające obecnie – aż do wejścia w życie projektowanych zmian – szkoły i placówki z konieczności wprowadzania danych i prowadzenia obecnych lokalnych baz danych. Skoro podział subwencji pomiędzy samorządy w części oświatowej oparty jest i tak na „starym SIO” nie widzimy uzasadnienia dla uzupełniania lokalnych baz danych.

5. Proponujemy by ustawa przewidywała możliwość wprowadzania danych do nowej bazy WEB systemu SIO nie tylko poprzez wpisanie ich z klawiatury ale także poprzez eksport danych zapisanych w jednym z powszechnych formatów, zwłaszcza że projektowany tymczasowy status ucznia czy nauczyciela to umożliwia. Wpłynęło by to zdecydowania na wydajność pracy z bazą jak i na oszczędność czasu i pieniędzy w podmiotach zobowiązanych do wprowadzania danych.

6. Projektowana baza SIO powinna ponadto umożliwiać pozyskanie przez podmiot zobowiązany wprowadzonych danych w sytuacji wyjątkowej ale możliwej, jak klęska żywiołowa czy pożar – oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie. Baza SIO byłaby w ten sposób jeszcze jednym źródłem odzyskiwania informacji o przebiegu nauczania oraz warunkach pracy nauczycieli. Możliwość przesłania całej części bazy dotyczącej danej jednostki oświatowej jest bardzo ważna w takiej wyjątkowej i niełatwej sytuacji.

 

Wnioskujemy o uwzględnienie powyższych uwag.

 

Z poważaniem, Zarząd OSKKO

Olsztyn, dn. 20.10.2016 r.