I Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

                                       Miętne, 10-12 grudnia 2004r

 

      „Stan obecny i przyszłość edukacji przedszkolnej"

 

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Uczestnicy: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi, placówek publicznych i niepublicznych, wizytatorzy,
pracownicy organów prowadzących. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, stowarzyszeń, fundacji, wyższych uczelni.

 

 

Patronat medialny:

 

 

 Sponsorzy główni:

 

 

 

 

 

 

sponsor zwyczajny: