powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

 


Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu z dnia 24 listopada 2011r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego przedłużenia o dwa lata terminu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) pragnie zachęcić resort edukacji do utrzymania dotychczasowej, konsekwentnej postawy w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej oraz edukacji szkolnej sześciolatków.

W związku z tym OSKKO negatywnie opiniuje projekt z dnia 24 listopada 2011r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zakładający przedłużenie o dwa lata terminu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Uzasadnienie stanowiska:

  1. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się na to, że w roku szkolnym 2011/2012 w blisko 90% szkół podstawowych sześciolatki są uczniami klas pierwszych lub wychowankami prowadzonych w tych szkołach oddziałów przedszkolnych. Dane te świadczą o dobrym przygotowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków. 

     
  2. Przez ostatnie dwa lata dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz organy prowadzące prowadziły intensywne prace, aby przygotować wejście wszystkich dzieci sześcioletnich do szkół we wrześniu 2012 roku. Na te działania składało się dostosowanie infrastruktury (pomieszczenia i miejsca zabaw) i zakrojona na szeroką skalę akcja promowania tej idei wśród rodziców. W efekcie szkoły przygotowały się organizacyjnie do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 2012 roku. Organy prowadzące w większości przygotowały miejsca nauki dla sześciolatków na poziomie określonych standardów. Zaburzenie opisanej powyżej pracy spowoduje poważne problemy w planowaniu pracy szkół i budżetów samorządów prowadzących szkoły. W obecnej sytuacji ekonomicznej państwa zrozumiałe są poszukiwania oszczędności budżetowych, lecz ww. inwestycja w edukację zasługuje na dalsze wsparcie.

     
  3. Zmiana jest niekorzystna dla upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Konieczność przyjęcia do przedszkoli wszystkich dzieci pięcioletnich oraz wszystkich sześcioletnich, które zechcą pozostać w edukacji przedszkolnej, zmniejszy szanse na przyjęcie dzieci czteroletnich i trzyletnich. Rosnąca w następnych latach liczba sześciolatków (informacja z prezentacji MEN na rzecz przejścia sześciolatków do szkół pt. "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna") wskazuje również na zasadność zachowania konsekwencji w przechodzeniu tych dzieci do szkół podstawowych.
     
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na pilną potrzebę udzielenia systemowego wsparcia nauczycielom klas 1-3, dotyczącego doskonalenia kompetencji niezbędnych w pracy z dzieckiem sześcioletnim zgodnie z nową podstawą programową.
 

Dnia 14 grudnia 2011 stanowisko OSKKO zostanie przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej.