Minister

Edukacji Narodowej

i Sportu

 

 

wróć

 

Sprawa:

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynność.

 

Przesyłam Państwu stanowisko wypracowane przez członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie ww. projektu rozporządzenia, a w szczególności kwestii sposobu traktowania bloków przedmiotowych, wystawiania ocen z przedmiotów w ich skład wchodzących oraz sposobu dokumentowania ich na świadectwach.

            Uprzejmie proszę o uwzględnienie zdania członków OSKKO w niniejszej sprawie.

 

Członkowie Stowarzyszenia to grupa aktywna i zaangażowana w usprawnianie działania systemu oświaty. Stowarzyszenie ma wypracowane mechanizmy szybkiego przepływu informacji i korzysta z własnego internetowego forum edukacyjnego, skupionego na problematyce zarządzania oświatą.

Deklarujemy chęć współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w kwestii aktów prawnych regulujących działalność placówek oświatowych. Proponujemy konsultacje Państwa opracowań ze środowiskiem kadry kierowniczej oświaty.

                                                                                  Z poważaniem: